ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 181 - 195 of 345 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ၂၀၁၃ Law ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၄ Law ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ ၂၀၀၄ Law ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၆/၂၀၁၈ (ဆင့်ပွားစျေးကွက်ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တားမြစ်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၄ (နို့စို့ကလေးနှင့်ကလေး ငယ်များအတွက် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထား သောအစားအသောက် များဈေးကွက်တင်ခြင်း ဆိုင်ရာအမိန့်) Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၉၄ ကန့်သတ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၃/၂၀၁၄ (ASEAN Food Control Guideline နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်) Instruction ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၆/၂၀၁၃ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို ရေခဲရိုက်၊ အခြောက်ခံနှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ မျတ်ပုံတင်ခြင်း Instruction ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/ ၂၀၁၀ ရေထွက်ပစ္စည်း ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများ၊ ငါးတင်/ ချဆိပ်ကမ်းများနှင့် လေလံဈေးများမှတ်ပုံတင်လိုင်စင်ပြုလုပ်ခြင်း Instruction ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၄/၂၀၀၉ ငါး/ ပုစွန် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများတွင် GMP/HACCP Food Safety System ကျင့်သုံးရန်ကိစ္စ Instruction ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၃/၂၀၁၆ ရေထွက်ပစ္စည်းများတင်ပို့မှုအတွက် လူတို့စားသုံးရန်သင့်လျော်ကြောင်းနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သောအစားအသောက်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုထောက်ခံချက်ရယူပြီးမှသာ တင်ပို့ရန် ကိစ္စ Instruction ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ်၊ ၂/၂၀၁၅ (ရေထွက်ပစ္စည်းများတင်ပို့/ တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ) Instruction ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၉/၂၀၁၄ ပြည်ပမှငါးစိမ်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စ Instruction ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၇/၂၀၀၅ (စစ်ဆေးရေးစခန်းများသတ်မှတ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း) Notification မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၀၅ (ပြည်ပသို့ တင်ပို့သော တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာကိုစစ်ဆေးခြင်း) Notification မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf