မြန်မာနိုင်ငံအတွင်သုံးစွဲရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

၁။      ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေပုဒ်မ ၄၇ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရအပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင် ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၂၁ ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

၂။    အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၂၁ ပါ အဆိပ်ရှိပစ္စည်း(၅၅)မျိုး သည်လူ၊တိရိစ္ဆာန်၊ သီးနှံနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို ဘေးအန္တရာယ်မြင့်မားစေနိုင်ပြီး အဆိပ်အတောက်ပြင်းထန်သောကြောင့် ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေပုဒ်မ (၈) အရ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းသုံးစွဲရန်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးများအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းနှင့် ယင်းပိုးသတ်ဆေးများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မည်သည့်အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂိုလ်ကမျှ၊ မည်သည့် အကြောင်းနှင့်မျှမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း၊ ဖော်စပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းမရှိစေရဟုဖော်ပြပါရှိသည်။

၃။      အထက်အပိုဒ် (၃) ပါ ထုတ်ပြန်ချက်ကို လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ ယင်းပိုးသတ်ဆေးများကို ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချခြင်းကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။

၄။    ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးစွဲရန်ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်းကို လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ကြေညာ မည်ဖြစ်သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2021-07-01
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-03-10 04:26:35

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ