ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 136 - 150 of 240 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၇/၂၀၁၇ (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးစက်ယန္တ ရားနှင့် လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများအား အရောင်းပြခန်း (Show Room) များတွင် ရောင်းချရန်တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၇/၂၀၁၆ (တင်ပို့/သွင်းသည့်ကုန်စည်များအတွက် ကြိုတင်ခွန်ကောက်ခံ ရမည့်နှုန်းထားနှင့် နည်းလမ်းများ) Notification ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၁၇ (မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင်ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရာ၌ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ကောက်ပဲသီးနှံလယ်ယာ ခြံထွက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုစည်းမျဉ်း သတ်မှတ်ရေးဥပဒေ Law ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ Law ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၂၀၁၆ Law သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အဏုမြူစွမ်းအင်ဥပ​ဒေ ၁၉၉၈ Law အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ Law အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၂/၂၀၁၈ (ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ နော်ဝေ၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် တူရကီနိုင်ငံတို့၏ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဉ်အရ ပို့ကုန်တင်ပို့သူမှတ်ပုံတင်စနစ် (Registered Exporter System) ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇ (မော်တော်ယာဉ်အ​ရောင်းစင်တာ (Sale Centre) တွင်ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာ၌ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇ (ကန့်သတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း) Notification ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ (ဦးစားပေးမြှင့်တင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍသတ်မှတ်ခြင်း) Notification ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၇ (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်အမျိုးအစားသတ်မှတ် ခြင်း) Notification ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈/၂၀၁၈ (မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သောနိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားပြည်တွင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ထုတ်လုပ်ရရှိသည့် အဆင့်မြင့်ကုန်ချောများအားပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆/၂၀၁၅ (အထူးစီးပွားရေးဇုန်နယ်နိမိတ်များ သတ်မှတ်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf