အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 12 of 12 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝက်အရှင်တင်ပို့မှု ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း Import/export picture_as_pdf 2022-01-19
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဥရောပဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွန်းသစ်တရားဝင်တင်ပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် Import/export picture_as_pdf 2021-01-22
ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် ၎င်း၏ FTA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသို့ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အကောက်ခွန်ဌာနမှထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်စာအသစ် (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၆၆/၂၅၆၃) အား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Import/export 2020-11-20
အိန္ဒိယအစိုးရ၏ Potato တင်သွင်းမှုအပေါ် အကောက်ခွန်ကောက်ခံမှုနှုန်းထားအား သက်တမ်းတိုးကြောင်း ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၀/၂၀၂၀-Customs Import/export picture_as_pdf 2020-11-12
လာအိုနိုင်ငံမှ ပေးပို့လာသည့် “List of Prohibited and/or Restricted Goods” စာရင်း Import/export picture_as_pdf 2020-06-22
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ ပေးပို့လာသည့် “List of Prohibited and/or Restricted Goods” စာရင်း Import/export picture_as_pdf 2020-06-22
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ ပြည်ပဈေးကွက်တင်ပို့ရာတွင် သိရှိထားရမည့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ စံချိန်စံညွှန်းများ Import/export picture_as_pdf 2020-06-16
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပေးပို့လာသည့် “List of Prohibited and/or Restricted Goods” စာရင်း Import/export picture_as_pdf 2020-05-27
တရုတ်နိုင်ငံ၊ အကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်းမည့် ဆန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရောဂါပိုးမွှားစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/export picture_as_pdf 2020-04-09
ဥရောပသမဂ္ဂသို့တင်ပို့မည့်ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်များ (Composite Products) အတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များစတင်အသက်ဝင်မည့်ကိစ္စ picture_as_pdf 2020-01-15
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၉.၃၀၀၈ (EU မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် Border Rejection Notification) picture_as_pdf 2019-12-09
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၉.၃၀၀၈ (EU မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် Border Rejection Notification) picture_as_pdf 2019-10-24