အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 15 of 109 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
အစားအသောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၁၉၈၅) ၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက် ကတိကဝတ် ဇယား (၁) နှင့် (၂) တို့ကို ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း Import/export picture_as_pdf 2024-05-07
အစားအစာလုံခြုံရေးနှင့်အရည်အသွေးဌာနသည် အစားအသောက်ဥပဒေ 38B နှင့်အညီ ရောင်းချရန်ခွင့်ပြုထားသည့် စားဆီဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကို ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2024-05-03
အစားအစာလုံခြုံရေးနှင့်အရည်အသွေးဌာနသည် အစားသောက် ဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2024-05-02
အစားအစာလုံခြုံရေးနှင့်အရည်အသွေးဌာနသည် အစားအသောက် ဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပိုးသတ်ဆေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2024-05-02
အစားအစာလုံခြုံရေးနှင့်အရည်အသွေးဌာနသည် အစားအသောက် ဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သောက်သုံးရေဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2024-05-02
စားသောက်ကုန်များတွင် အများဆုံးရှိရမည့်ပိုးသတ်ဆေး ဓာတ်ကြွင်းပမာဏပါဝင်မှု သတ်မှတ် ချက်နှင့် အစားအသောက်ထပ်ဖြည့်ပစ္စည်း (Food Additives) ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း General picture_as_pdf 2024-03-05
မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် အန္တရာယ်ရှိဝတ္ထု ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် တင်သွင်းခွင့်ယာယီ ပိတ်ပင်ထားသည့် အန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်ထားမှုအား ပယ်ဖျက်သည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-09-22
၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် အစားအသောက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အစားအသောက်ရောင်းချခြင်း (လတ်ဆတ်စွာပြင်ဆင် ထားသည့် အာဟာရ ဖျော်ရည်များမပါ) ဆိုင်ရာ အမိန့် (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ပါဝင်သည့် အမျိုးအစား (၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အသိပေး အကြောင်းကြားချက် (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
အစားအသောက်ဥပဒေ B.E.2522 အရ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အစားအသောက်ဖြည့်စွက်စာ (နံပါတ်-၅) အဖြစ် ထုတ်ပြန်မည့် ကြေညာချက် (မူကြမ်း) Import/export picture_as_pdf 2023-08-25
အစားအသောက်ဥပဒေ (B.E.2522) အစားအသောက်ဖြည့်စွက်မှု (No.5) အရ ထုတ်ပြန်မည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အသိပေးကြေညာချက် (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
Compression Ignition အင်ဂျင်ပါရှိသည့် အကြီးစားမော်တော်ယာဉ်များ၏ လုံခြုံစိတ်ချမှုလိုအပ်ချက်များ၊ အင်ဂျင်မှဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် (၇) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝန်ကြီးဌာန လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
Positive Ignition အင်ဂျင်အသုံးပြုသည့် အကြီးစားမော်တော်ယာဉ်များ လုံခြုံစိတ်ချမှုလိုအပ်ချက်များ၊ အင်ဂျင်များမှ ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လွှင့်မှု အဆင့် (၄) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
အပေါစားအင်ဂျင်သုံးမော်တော်ယာဉ်များအနေဖြင့် ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုလိုအပ်ချက်များ၊ အင်ဂျင်မှထုတ်လွှင့်သည့် ဓါတ်ငွေ့များ အဆင့် (၉) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်နည်းလုပ်နည်း (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
အပေါစားအင်ဂျင်သုံးမော်တော်ယာဉ်များအနေဖြင့် ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုလိုအပ်ချက်များ၊ အင်ဂျင်မှထုတ်လွှင့်သည့် ဓါတ်ငွေ့များ အဆင့် (၁၀) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25