အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 15 of 103 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် အန္တရာယ်ရှိဝတ္ထု ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် တင်သွင်းခွင့်ယာယီ ပိတ်ပင်ထားသည့် အန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်ထားမှုအား ပယ်ဖျက်သည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-09-22
၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် အစားအသောက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အစားအသောက်ရောင်းချခြင်း (လတ်ဆတ်စွာပြင်ဆင် ထားသည့် အာဟာရ ဖျော်ရည်များမပါ) ဆိုင်ရာ အမိန့် (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ပါဝင်သည့် အမျိုးအစား (၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အသိပေး အကြောင်းကြားချက် (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
အစားအသောက်ဥပဒေ B.E.2522 အရ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အစားအသောက်ဖြည့်စွက်စာ (နံပါတ်-၅) အဖြစ် ထုတ်ပြန်မည့် ကြေညာချက် (မူကြမ်း) Import/export picture_as_pdf 2023-08-25
အစားအသောက်ဥပဒေ (B.E.2522) အစားအသောက်ဖြည့်စွက်မှု (No.5) အရ ထုတ်ပြန်မည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အသိပေးကြေညာချက် (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
Compression Ignition အင်ဂျင်ပါရှိသည့် အကြီးစားမော်တော်ယာဉ်များ၏ လုံခြုံစိတ်ချမှုလိုအပ်ချက်များ၊ အင်ဂျင်မှဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် (၇) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝန်ကြီးဌာန လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
Positive Ignition အင်ဂျင်အသုံးပြုသည့် အကြီးစားမော်တော်ယာဉ်များ လုံခြုံစိတ်ချမှုလိုအပ်ချက်များ၊ အင်ဂျင်များမှ ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လွှင့်မှု အဆင့် (၄) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
အပေါစားအင်ဂျင်သုံးမော်တော်ယာဉ်များအနေဖြင့် ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုလိုအပ်ချက်များ၊ အင်ဂျင်မှထုတ်လွှင့်သည့် ဓါတ်ငွေ့များ အဆင့် (၉) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်နည်းလုပ်နည်း (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
အပေါစားအင်ဂျင်သုံးမော်တော်ယာဉ်များအနေဖြင့် ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုလိုအပ်ချက်များ၊ အင်ဂျင်မှထုတ်လွှင့်သည့် ဓါတ်ငွေ့များ အဆင့် (၁၀) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-25
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသုံးပြုလျက်ရှိသည့် မီးရထားလမ်းမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ဆယ်လူလာတယ်လီဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ အတွက် Base Station နှင့် Repeater များအတွက် သုံးစွဲသည့် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ များအတွက် နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်သည့် အမိန့်(မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-08-25
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသုံးပြုလျက်ရှိသည့် မီးရထားလမ်းမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ဆယ်လူလာတယ်လီဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သုံးစွဲသည့် ကိရိယာများအတွက် နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်သည့် အမိန့် (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-08-24
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနက အပင်ပိုးမွှားဘေးအန္တရာယ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ B.E.2507 တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကင်းလွှတ်ခွင့်များ၊ အခြေအနေများနှင့်အညီ တားမြစ်ထားသည့်ရင်းမြစ်များမှ ရရှိသည့် အပင်များ၏ စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက် (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-24
အစားအသောက်ဥပဒေ B.E.2522 အရ “အာဟာရပါဝင်မှု တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် နှင့် နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ လမ်းညွှန်ချက်တို့ လိုအပ်သည့် အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်မည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အသိပေးကြေညာချက် (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-24
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အစားအသောက်ဥပဒေ B.E 2522 နှင့်အညီ အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် အာဟာရပါဝင်မှု အချိုးအစား၊ နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်မည့်ပမာဏများကို အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့် (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-08-24
ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့် ကောင်းများ ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ထုတ်ပြန်မည့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ picture_as_pdf 2023-08-24