မြန်မာနိုင်ငံမှကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်နယ်မြေမှ ထွက်ခွာသောအခါ ကုန်စည်များကို မြန်မာနိုင်ငံမှတင်ပို့သည်ဟု မည်ပါသည်။ စီးပွားဖြစ်တင်ပို့ခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သော တင်ပို့ခြင်းတို့ပေါ်မူတည်၍ တင်ပို့ရာတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ မတူညီပါ။ (ခရီးသွားတစ်ဦးအနေဖြင့် သယ်ယူလာသော တစ်ကိုယ်ရည်သုံး အရေအတွက် နည်းနည်းဖြင့် အဝတ်အထည်၊ ဆေးလိပ်နှင့် အရက်များသည် စီးပွားဖြစ်သယ်ယူ ခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက် အကောက်ခွန်နှင့် အခွန်အခများကင်းလွတ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့ခြင်းများကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနမှ ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ပို့ကုန် ပေါ် စည်းကြပ်သည့်အခွန်အခများကို ကောက်ခံခြင်းနှင့်တွက်ချက်ခြင်းများ အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့ပြင် ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သော ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ထိန်းကျောင်းခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။

Index

လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း
တားဆီးထားသောပို့ကုန်များ
ပို့ကုန်လိုင်စင်
လူ၊ တိရိစ္ဆာန်၊အပင်နှင့်အစားအစာ ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ကြောင်း လိုအပ်ချက်
ကုန်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများ လိုအပ်ချက်
အကောက်ခွန်ကြေငြာခြင်းနှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
ပို့ကုန်အခွန်များ
အကောက်ခွန်နှင့်အခွန်အခများပေးဆောင်ခြင်း
ပို့ကုန်စစ်ဆေးခြင်းများ
အထူးစီးပွားရေးဇုန် (SEZs)
အထည်ချုပ်စက်ရုံများကိုမီးမောင်းထိုးဖော်ပြခြင်း

လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်များတင်ပို့ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက် မည့်အသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီအဖြစ် ဦးစွာလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ပြီး၊ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင် အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် အသေးစိတ် ကို ဤနေရာ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

Hide
 1. တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးသည် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီး ဌာနအောက်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DICA), တွင်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရပါ မည်။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းမှာ ၅ နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံ တင်ခြင်းအတွက် ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (OSS) တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
 2. ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရမည်။မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းသည် ၃ နှစ် ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ထားသည့် သက်တမ်းအတိုင်း (သို့) သက်တမ်းလက်ကျန်အတိုင်း (သို့) လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းထက်မကျော်လွန်သော ကာလကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါ သည်။ မှတ်ပုံတင်ကြေးမှာ တစ်နှစ်သက်တမ်းအတွက် ၅၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။
 3. ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များ နှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) သို့လည်း အသင်းဝင်ရပါမည်။.  Top.


တားဆီးထားသောပို့ကုန်များ

မြန်မာနိုင်ငံသည် အချို့သောသတ်မှတ်ကုန်စည်များ တင်ပို့မှုကိုတားဆီးထားပါသည်။ တားဆီးထားသောပို့ကုန်များ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သိရှိရန် ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူ့ နိုင်ပါသည်။

Hide

WTO ၏ GATT ၊ ပုဒ်မ ၂၀ နှင့် ၂၁ တွင် လူ၊ အပင်နှင့့် တိရိစ္ဆာန် ၏ အသက်ကို ခြိမ်းခြောက်သော၊ ပြည်သူ့အသက်အိုးအိမ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ရွှေ ၊ ငွေ အပါအဝင် လက်နက်ပစ္စည်းများနှင့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ၊ ယင်းနှင့် အလားတူ ပစ္စည်းများကို WTO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို ပို့ကုန်တင်ပို့မှုတားဆီးခွင့် ပြုထားသည်။ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် အောက်ဖော်ပြပါ ပို့ကုန်တင်ပို့ခွင့်မပြုသည့်ကုန်စည်များကို GATT တွင် ဖော်ပြထားပြီးဖြစ် ပါသည်။

 1. ဒင်္ဂါးနှင့် ငွေစက္ကူအတုများ
 2. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံပါစာစောင်များ
 3. မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောပစ္စည်းများအားလုံး
 4. အထွေထွေတားမြစ်ထားသောကုန်စည်များ
 5. လက်နက်နှင့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များ
 6. ခွင့်မပြုသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများ
 7. ပုစွန်ဖွဲ
 8. ခွင့်မပြုသည့် တိရိစ္ဆာန်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ
 9. ဆင်စွယ်
 10. ကျွဲ၊ နွား၊ ဆင်၊ မြင်း နှင့် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ
 11. ခွင့်မပြုသည့် သတ္တုနှင့် သတ္တုထွက် ပစ္စည်းများ
 12. ရွှေ
 13. စိန်
 14. ရေနံ
 15. ခွင့်မပြုသည့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ
 16. သစ်လုံးများ ( ခွဲ ဖြတ်ထားခြင်းမရှိသည့်သစ်များ)
 17. ခွင့်မပြုသည့် စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်များ
 18. နှမ်းဆီ
 19. ပဲနှမ်းနှင့် ပဲနှမ်းဆီ
 20. နေကြာနှင့် နေကြာဆီ
 21. ဆီကြိတ်ဖတ်

မိမိမသေချာသောအမျိုးအမည်များဖြစ်ခဲ့ပါက စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ကုန်သွယ်မှုဌာနသို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ Top.


ပို့ကုန်လိုင်စင်

ကုန်စည်အများစုသည် ပို့ကုန်လိုင်စင်လိုအပ်ပါသည်။ အချို့သောစိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံသုံးကုန်ကြမ်းများမှာ ပို့ကုန်လိုင်စင်မလိုအပ်ပါ။ အသေးစိတ်ကို ဤနေရာ တွင်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Hide

မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းများ အတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင်လိုအပ်ချက်ကို ဖြေလျော့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ အကောက်ခွန်လိုင်းပေါင်း ၉၈၃ လိုင်း၏ ကုန်စည်အမယ်များမှအပ ကျန်ကုန်စည်များကို တင်ပို့သည့်အခါတွင် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထား ရယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီး ဌာနသည် ပို့ကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့် ဌာနဖြစ်ပါသည်။ ပို့ကုန် လိုင်စင်များကို ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့်အခါတွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ထောက်ခံချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပို့ကုန်လိုင်စင်အတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းမရှိပါ။

 1. စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့များ - စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
 2. ကျွန်းခွဲသားများနှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ-သစ်တောဦးစီးဌာန
 3. ပုစွန်ဖွဲနှင့်ငါးစာမှုန့် - မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
 4. သတ္တု - သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန
 5. ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယို - မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း
 6. တိရိစ္ဆာန်၊ တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် တိရိစ္ဆာန်အစာ - မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန
 7. အစားအသောက်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများ - အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
 8. မျိုးစေ့များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အမြစ်ဥများ - စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
 9. ပုလဲထွက်ကုန်များနှင့် မွေးပုလဲ - မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်း

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်လုပ်ငန်း တာဝန်များအားလုံးအတွက် FOB Incoterm ကို အသုံးပြုပါသည်။

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်ဆောင်ရွက်သည့် ဈေးနှုန်းကို စိစစ်ခြင်း၊ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင် သောပို့ကုန်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအပေါ် ပို့ကုန်လိုင်စင်ငြင်းပယ်ခြင်းများ ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းများအတွက် အလိုအလျောက်စနစ်ကို ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။ ၎င်းအတွက်  the tradenet website တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း manual လျှောက်ထားခြင်းအားလည်း လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ လျှောက်လွှာများကို နေပြည်တော်ရှိ ရုံးချုပ်သာမက ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နယ်စပ်ဒေသရုံးများတွင် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါ သည်။ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် လက်ရှိတွင် နယ်စခန်းများ၌ ပို့ကုန်လိုင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် Border Trade Online System (BTOS) ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်သည့်ကုန်စည်များစာရင်းကို နှစ်စဉ် သုံးသပ်၍ ဖြေလျော့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

လိုအပ်သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၊ ပါမစ်များ (သို့) ပို့ကုန်ထောက်ခံချက် အစရှိသည်များ

 1. တင်ပို့မည့်ကုန်စည်သဘာဝအပေါ်မူတည်၍ တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ၊ ပါမစ်များ (သို့) ပို့ကုန်ထောက်ခံချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
 2. အာဆီယံ (သို့) အခြားသော အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်များအတွက် ပို့ကုန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် ကို ရယူရမည့် ကုန်စည်များ လည်းရှိပါသည်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအပြင် အခြားသော လွတ် လပ်သောကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်များဖြစ်ကြသည့် အာဆီယံ-ကိုရီးယား၊ အာဆီယံ-ဂျပန်၊ အာဆီယံ-အိန္ဒိယ၊ အာဆီယံ-တရုတ်၊ အာဆီယံ-သြစတြေးလျ-နယူးဇီလန် တို့လည်း တည်ရှိပါသည်။ ပို့ကုန်များသည် တဖက်သတ်အခွန်သက်သာခွင့်ပေးခြင်းများကိုလည်း ခံစားရယူနိုင်ပါသည်။ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်ရယူရခြင်းသည် paper-based ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံများအလိုက် ပင်ရင်း နိုင်ငံသက်သေခံ လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်ပုံစံ စုစုပေါင်း (၁၀) မျိုးရှိပါ သည်။ သက်သေခံလက်မှတ်ပုံစံနှင့်လျှောက်ထားရမည့်လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကို ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်ကကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
 3. ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်မရှိသော ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊  ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ညီနောင်အသင်းအဖွဲ့များ၏ထောက်ခံချက်များအပေါ် ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပို့ကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းနှင့် ပြင်ဆင်ချက်များ

ပို့ကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းသည် လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှ ၃ လ သက်တမ်းရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၃ လ သက်တမ်းပြီးလျှင် ပို့ကုန်တင်ပို့သူသည် လိုင်စင်ကို ၂ လ သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်။ ၂ လ သက်တမ်းအပြင် နောက်ထပ် ၁ လ ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်။ လိုင်စင်သက်တမ်း ၆ လ ပြီးလျှင် ပို့ကုန်လိုင်စင်အသစ်ကို ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးခြင်းအတွက် လိုင်စင်ကြေးပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။

ပို့ကုန်လိုင်စင် ပြင်ဆင်ချက်များကို ကုန်များသင်္ဘောမတင်မီ အထိပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အလိုအလျောက်စနစ်

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် မြန်မာ့အလိုအလျောက်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းခြင်း စနစ် (မားစ်) ကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းစနစ်သည် အကောက် ခွန်ဆိုင်ရာများပြားလှစွာသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အလိုအလျောက် စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းစနစ်တွင် အသုံးပြုသူ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကုန်စည်ရှင်းလင်းခြင်း၊ cargo စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ နည်းပညာအချက်အလက်နှင့် helpdesk ဟူ၍ ပါဝင်ပါသည်။ မားစ် သည် သင်္ဘောလိုင်း၊ လေကြောင်းလိုင်း၊ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ဂိုဒေါင်ဆောင်ရွက် သူ၊ brokers များ၊ တင်ပို့/တင်သွင်းသူများနှင့ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများသို့ ချိတ်ဆက်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မားစ်စနစ်ကို ရန်ကုန်တွင် တပ်ဆင်တည်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ အခြားသော အကောက်ခွန် အရာရှိများလည်း သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်တွင် မားစ် စနစ်သည် National Single Window ၏ အခြေခံလည်းဖြစ်ပြီး၊ အခြားသော အစိုးရဌာနများ အဖွဲ့အစည်းများမှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်၊ တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင့်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အတည်ပြုချက်/ငြင်းပယ်ချက်များကို မားစ်မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းစနစ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင်လည်ပတ် ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။ မားစ်စနစ်သည် တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အချိန်ကို သိသာစွာလျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သွင်းကုန်ကန့်သတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာစေခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေကောက်ခံခြေင်းတို့ကို တိုးတက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Top.


လူ၊ တိရိစ္ဆာန်၊အပင်နှင့်အစားအစာ ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ကြောင်း လိုအပ်ချက်

အကယ်၍ သင်တင်ပို့လိုသောကုန်စည်သည် အပင်၊ တိရိစ္ဆာန်၊ အစားအစာ ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ကြောင်း စစ်ဆေးထောက်ခံချက် လိုအပ်ပါက ၎င်းကုန်စည်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရပါမည်။ အသေးစိတ်ကို , ဤနေရာ တွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်

Hide

ဤ website တွင် ကုန်စည်များအတွက် လိုအပ်ချက်များကို Commodity Search စာမျက်နှာရှိ ရှာဖွေသည့်နေရာမှ ဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် SPS measures နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော SPS စံချိန်စံညွှန်းများသည် CODEX, ASEAN နှင့် OIE တို့မှ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကို Procedures page စာမျက်နှာတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Top.


ကုန်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများ လိုအပ်ချက်

အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများအတွက် နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းလိုအပ်ချက်များဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ TBT လိုအပ်ချက်များအတွက် ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Hide

ဤနည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကို သုတေသနနှင့်တီထွင်စမ်းသစ်မှုဦးစီးဌာန ,  တင်ပို့မည့်ကုန်စည်များအတွက် တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ သက်ဆိုင်ရာ competent authorities မှ စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါက တင်ပို့သူများသည် ၎င်းကုန်စည်များအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများ သဘောတူညီချက်ပါ လိုအပ်ချက်အရ TBT Enquiry Point ကို တည်ထောင်ထားပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်းများရှိပါက TBT Enquiry Point တွင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Top.


သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ကြေငြာလွှာနှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

သွင်းကုန်/ပို့ကုန်စစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သိရှိရန် ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင် ပါသည်။

Hide
 1. သွင်းကုန်/ပို့ကုန်စစ်ဆေးမှုများကို အကောက်ခွန်မှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ပါသည် ။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သော CUSDEC-2 Export Declaration Form ပါ၀င်ပါသည်။ ထို့အပြင် CUSDEC-4 Customs Valuation Form ပါ၀င်ပါသည်။

 2. အခြားလိုအပ်သောသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများမှာ

  1. ပို့ကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်

  2. ကုန်တန်ဘိုးစာရင်း

  3. ကုန်ထုပ်ပိုးစာရင်း

  4. အရောင်းအဝယ်စာချုပ်

  5. ငွေလွှဲစာတမ်း

  6. ပစ္စည်းနမူနာ

  7. သစ်တောထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့ ခွင့်

  8. တင်ပို့မည့်တိရိစ္ဆာန်အရှင်များ၏ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

  9. ရှားပါးတိရိစ္ဆာန်တင်ပို့ခွင့်ပါမစ်

  10. အခြားလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ၊ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်များ (ဥပမာပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ အစားစာနှင့်ဆေးဝါးများထောက်ခံချက်များ)

 3. ယေဘုယျအားဖြင့် အကောက်ခွန်ကြေငြာလွှာများနှင့်သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို အကောက်ခွန်ဌာနသို့ ကုန်စည်မတင်ပို့ခင် ဆောလျင်စွာတင်ပြလျောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ Top.

ကုန်စည်များကို ကမ္ဘာ့အကောက်ခွန်အဖွဲ့အစည်း မှ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဂဏန်း ၈ လုံးအထိ စည်းဝါးညီအကောက်ခွန်စနစ်ကို ကျင့်သုံး၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်အမည်ပေးစနစ်သည် အာဆီယံ၏ အကောက်ခွန်စည်းဝါးညီအမည်ပေးစနစ် ဖြင့်လည်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အကောက်ခွန်နှုန်းများကို Myanmar Tariff Classification နှင့် Tariff rates တို့ကိုဖော်ပြထားသောဤ website ပေါ်ရှိ Commodity Search မှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။ တင်ပို့မည့်ကုန်စည်ကို မှန်ကုန်စွာခွဲခြား တင်ပြရန်မှာလည်း တင်ပို့သူ၏ တာ၀န်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍မိမိမသေချာသော ကုန်စည်များအမျိုးအမည်ကိုခွဲခြားမှုမပြုနိုင်ခဲ့လျှင် မြန်မာ့အကောက်ခွန်ဌာနသို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကုန်စည်၏ အကောက်ခွန်တန်ဘိုးတွက်ချက်နှုန်းမှာ ပစ္စည်းအပေါ်မူတည်၍ ထိုပစ္စည်းမှာလည်း အရောင်းစာချုပ်ထဲတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ကုန်စည်တန်ဘိုးတွက်ချက်ရန်မသေချာပါက မြန်မာ့အကောက်ခွန်ဌာနသည် Article 7 တွင်ဖော်ပြထားသည့် General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) တွက်ချက်နည်းနှင့်ကိုက်ညီသောအခြားတွက်ချက်နည်း (၅) မျိုးကိုအသုံးပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။  Top.


ပို့ကုန်အခွန်များ

ပို့ကုန်အခွန်များကို အကောက်ခွန်မှ သတ်မှတ်ကုန်စည်အလိုက်ကောက်ခံပါသည်။ ပို့ကုန်အခွန် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သိရှိရန် ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

Hide
 1. ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်များကို လက်ရှိတွင် အချို့ ပို့ကုန်များပေါ်တွင်သာ ကောက်ခံ ပါသည်။ ဤကုန်စည်များတွင် ကျောက်ရိုင်း (၁၅%)၊ ကျောက်ချော (၅%)၊ လျှပ်စစ် (၈%)၊  ဓါတ်ငွေ့ (၈%)၊ ရေနံဆီ (၅%)၊ ကျွန်းနှင့် ပြုလုပ်သောပစ္စည်းများ(၅၀%)၊ သစ်လုံးနှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ (၅၀%) တို့ပါဝင်ပါသည်။
 2. ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် သီးခြားကုန်စည်ခွန်ကို သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်သက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်များကို သီးခြားကုန်စည်ခွန်များနှင့် အစားထိုးသွားမည်ဖြစ်ပါ သည်။
 3. ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအား ပို့ကုန်များအတွက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ကိုပေးထားပါသည်။ ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းများအနေနှင့် ပို့ကုန်တင်ပို့ခြင်းမှ ရရှိသည့် အမြတ်၏ဝင်ငွေခွန် ၅၀% ကို လျော့ချကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး ပို့ကုန်များကို exception အနည်းငယ်နှင့်သာတင်ပို့လျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကိုလည်း လျော့ချကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါ သည်။
 4. အကောက်ခွန်သည် ပြည်တွင်းခွန် ဦးစီးဌာန အနေဖြင့် ကြိုတင် ဝင်ငွေခွန် ၂% ကို ကောက်ခံသည်။ Top.


ပို့ကုန်စစ်ဆေးခြင်းများ

ပို့ကုန်စစ်ဆေးမှုများကို အကောက်ခွန်မှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ပါသည် ။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ခြင်း သည် ကုန်စည်အရေအတွက် ၊ အရည်အသွေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကုန်စည်တင်ပို့သူနှင့် တင်သွင်းသူများအကြား အငြင်းပွားမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပို့ကုန်စစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သိရှိရန် ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင် ပါသည်။

Hide

ပုဂ္ဂလိက စုံစမ်းရေးကုမ္ပဏီများကလည်း ဆန်ကဲ့သို့သော သတ်မှတ်ကုန်စည်များ သင်္ဘောမတင်မီ ကြိုတင် စစ်ဆေးမှု များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Top.


အထူးစီးပွားရေးဇုန် (SEZs)

မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့နိုင်ရေးတို့ ကို အားပေးရန်အတွက် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များကို တည်ဆောက်ထားပါသည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အချက်အလက်များကို   ဤနေရာ တွင်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Hide

အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင်းတည်ရှိသော လုပ်ငန်းများသည် ပို့ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုများကို စီမံညွှန်ကြားကြပြီး၊ အခွန်နှင့် သွယ်ဝိုက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်များရရှိ ကြပါသည်။ FDI ကိုအားပေးရန်နှင့့် စီးပွားရေးမူဝါဒအသစ်များ ဖော်ဆောင်ရန်တရုတ်၊ ဗီယက်နမ် နှင့် အခြားနိုင်ငံများသည် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို အသုံးပြုနေကြပါသည်။

မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေပြဌာန်းချက်များကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ဤဥပဒေအရ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ကြသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အမျိုးမျိုးသော အခွန်ကင်လွတ်ခွင့်နှင့် အခွန်လျော့ချခြင်းများအတွက် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ပြင်ဆင်ချက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အစိုးရအနေနှင့် လက်ရှိတွင် ထားဝယ်၊ ကျောက်ဖြူ နှင့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ၃ ခုကို တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ ထားဝယ်စီးပွားရေးဇုန်အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်ပြီးသော်လည်း အသုံးမပြုနိုင်သေးပါ။ ကျောက်ဖြူ စီးပွားရေးဇုန်သည်လည်း တိုးတက်မှုအစောပိုင်းအဆင့်တွင် ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။ သီလဝါ စီးပွားရေးဇုန်တွင် စက်ရုံများကို တည်ဆောက်ပြီးသော်လည်း စက်ရုံတစ်ခုသာလျှင် စတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ Top.


အထည်ချုပ်စက်ရုံများကိုမီးမောင်းထိုးဖော်ပြခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အားလုံးနီးပါးသောအထည်ထုတ်လုပ်ခြင်းများသည် ဖြတ်ခြင်း၊ ချုပ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်ပိုးခြင်း (CMP) လုပ်ငန်းစဉ်များအောက်တွင် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၏အသေးစိတ်ကို ဤနေရာ တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

Hide

နိုင်ငံခြားကိုယ် စားလှယ်တစ်ဦးမှ သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်အရ အထည်ချုပ်လုပ်ရန်အတွက် အထည်ကြမ်းများနှင့်် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့် အခြားပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ အထည်ကြမ်းများနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောအခြားပစ္စည်များကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းရန်အတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာနနှင့် UMFCCI အောက်ရှိ မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ ထောက်ခံချက်များပေါ်မှုတည်၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် ကိုထုတ်ပေးပါသည်။ ချုပ်လုပ်ပြီးစီးသော အထည်များအတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင်မလိုအပ်ပါ။ တင်သွင်းလာသော ပစ္စည်းများနှင့် တင်ပို့မည့် ပြီးစီးကုန်စည်များသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် နေ့စဉ် စာရင်းတင်ပြချက်များမှ တစ်ဆင့် စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်မှုများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်မရှိသော ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များကိုထုတ်ပေးပါသည်။ယနေ့ခေတ်တွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံများသည်အလုပ်သမားပေါင်း ၂၅၀ဝ၀ဝ ကျော် လုပ်ကိုင်သည့် စက်ရုံပေါင်း ၃၀ဝ ကျော်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကို ဦးဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ စက်ရုံ၏ထက်ဝက်မှာ နိုင်ငံခြားပိုင်များဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးသော အထည်ထုတ်လုပ်မှုများကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားသို့ တင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။ ပို့ကုန်ရောင်းချမှုသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၁.၆ ကျော်လွန်ပါသည်။ အထည်များ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တင်ပို့မှုလုပ်ငန်းများ အလုပ်တွင်စေရန် ရိုးရှင်းသော အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရေးဆွဲထားပါသည်။ Top.