ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 15 of 221 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port) ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၆/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ခြင်းအား သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၅/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ခြင်းအား သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၉/၂၀၂၀ Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသည့် ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့် Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသော မြေဩဇာများအား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း ၅/၂၀၂၀ Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြေဩဇာမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားရာတွင် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း ၄/၂၀၂၀ Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြေဩဇာစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း ၃/၂၀၂၀ Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြေဩဇာလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း၂/၂၀၂၀ Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြေဩဇာမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း ၁/၂၀၂၀ Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
လေအေးပေးစက် (HCFCs/R-22 based split and window type air conditioner equipment) များ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းမှု တားမြစ်ခြင်း Notification သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
Notification No.3/2020 (Regulations for the Importation of the Vehicles to be Sold at the Car Showroom in Myanmar) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး နှုန်းထားပြောင်းလဲကောက်ခံရန် အကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၂/၂၀၁၉ (ကုန်စည်များတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနှင့် အခြားဘာသာတွဲလျက်ဖြစ်စေ ဖော်ပြရာ၌ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ" လိုက်နာဆောင် ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်) Instruction ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၄၉/၂၀၁၉ (မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများ) Notification picture_as_pdf