ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 15 of 257 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၇/၂၀၁၈) (ပြည်ပမှရေထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းနှင့် တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု ပြုရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Order ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄/၂၀၂၁) (တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်စံသတ်မှတ်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း) Order ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၄) (ငါး/ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနေသောဓာတုဆေးဝါးများ၏ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများထုတ်ပြန်ခြင်း) Order ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ပသို့တင်ပို့သော ကုန်စည်လိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံနှင့်စားဆီတို့အားပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသောကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားသောပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ(၇/၂၀၂၂) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေ[နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၁/၉၃] Law မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေတတ်သော ဆေးဝါးများ အန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားမှု ကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်းလျှောက်ထားလာမှုအတွက် ကောက်ခံမည့်ဝန်ဆောင်ခ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၀/၂၀၁၉ Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်သုံးစွဲရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော‌ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေ [နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၁/၉၃] Law အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော စက်ပစ္စည်း(Reconditioned Machine ) များ တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈/၂၀၂၁) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ပသို့တင်ပို့သည့် ကုန်စည်လိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ငါး/ပုဇွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနေသော ဓာတုဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် -၁/၂၀၁၇ Order ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၂၁ ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း Notification စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၂၄/၂၀၂၁ ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၈/၂၀၂၁) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်နှုန်းလျော့ချမှုအစီအစဉ် Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf