ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေး

          မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် အလွန်အရေးပါပြီး လက်ရှိတွင်စီးပွားရေး၏ ၄၀% မှာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ရှိတွင်ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သောဝန် ဆောင်မှုများကို အပြည့်အဝတင်သွင်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ် ရေးကို တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

          ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအထွေထွေသဘောတူညီချက် (GATS) သည် နိုင်ငံတကာဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးအတွက်နားလည်လွယ်ကူသော စည်းမျဉ်းများကို ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ GATS သည်ဝန်ဆောင်မှုများကို ကုန်သွယ်ရန်နည်းလမ်း(၄)သွယ်ကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည် -

(၁)     နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှု(ဥပမာ- ထိုင်းနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တဆင့်လွှဲပြောင်းပေးပို့သော ဥပဒေရေးရာ(သို့မဟုတ်) စာရင်းအင်း ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဗိသုကာပညာဝန်ဆောင်မှု)

(၂)     ပြည်ပတွင်ရောက်ရှိခံယူသောဝန်ဆောင်မှု (ဥပမာ- မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှလာ ရောက်လည်ပတ်သော ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား)

(၃)     စီးပွာရေးလုပ်ငန်းတည်ရှိခြင်းဝန်ဆောင်မှု (ဥပမာ- နိုင်ငံခြားဘဏ်တစ်ခု (သို့မဟုတ်) ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်တွင်းရုံးတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း)

(၄)     လူပုဂ္ဂိုလ်တည်ရှိခြင်းဝန်ဆောင်မှု (ဥပမာ- ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအကြံပြုဆွေးနွေး ခြင်းအား အထောက်အကူပြုပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ခေတ္တလာရောက်သော Software ဆိုင်ရာအကြံပေး)

ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးသည် အခြေခံအားဖြင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ ရွေ့လျှားသွားလာမှုတို့ ပါဝင်သောကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးတို့နှင့် ဆက်စပ်သောစီးပွားရေးဗီဇာကဲ့သို့ သတင်းအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ၂၀၁၂ သည် အမျိုးမျိုးသောဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများတွင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် မူဘောင်ကိုပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ဘဏ်လုပ်ငန်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဥပဒေကဲ့သို့သော သီးခြားကဏ္ဍခွဲ ဥပဒေများနှင့် လည်း ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ကဏ္ဍအနည်းငယ်တွင် တစ်ရာရာခိုင်နှုန်းထိခွင့်ပြုထား သော်လည်း ပုဂ္ဂလိကတိုင်းရင်းဆေးရုံများ၊ တိုင်းရင်းဆေးကုန်ကြမ်းကုန်သွယ်မှု၊ တိုင်းရင်းဆေးသုတေ သနနှင့်ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းများ၊ အရေးပေါ်ယာဉ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအ တွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနများတည်ဆောက်ခြင်း၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ ကုန်စည်သယ် ယူပို့ဆောင်ရေး၊ မီးရထားများပေါ်တွင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊ အေးဂျင့်များ၊ ၁၀ မီဂါဝပ်အောက်နည်းသော လျပ်စစ်စွမ်းအင်လုပ်ငန်း၊ မြန်မာဘာသာအပါအဝင်တိုင်းရင်းသာဘာသာ စကားဖြင့် ထုတ်ဝေခြင်းများကဲ့သို့သောအခြားကဏ္ဍများတွင် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုခွင့် မပြုပါ။ တိုင်းရင်းဆေးရုံများ( သို့မဟုတ်) အထူးကုအတွက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖက်စပ်ပုံစံဖြင့် ခွင့်ပြု ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း (ဥပမာ- ဟိုတယ်များ) တို့ကို  တစ်ရာရာခိုင်နှုန်း FD၊ ခွင့်ပြုပြီး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အာမခံလုပ်ငန်းတို့ကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများအတွက် သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဤ Website ၏ ဌာနဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်များနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနသည် ခရီးသွားနှင့် စီးပွာရေးဗီဇာ ဆိုင်ရာမူဘောင်ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ ခရီးသွားဗီဇာနှင့် စီးပွားရေးဗီဇာနှစ်မျိုးစလုံးကို မြန်မာသံရုံး မှတဆင့် လျှောက်ထားခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆိုက်ရောက်တွင် ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းများကို အချို့သောနိုင်ငံများ အတွက် ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံကို ဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။ ဗီဇာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို www.mip.gov.mmတွင်ရှာဖွေကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

အာဆီယံသည်လည်း ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်မူဘောင်အောက်တွင် ကုန်သွယ်မှု ဝန်ဆောင်ရေးအတွက် ဖြေလျော့ထားခြင်းများကို အချက်အလက်များပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ စေ့စပ်ညှိ နှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းများသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊  ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး၊ ပညာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးတို့ကဲ့သို့  သောကဏ္ဍများအပေါ် အာရုံထားဆွေးနွေးကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက်  ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ

          ၁။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

          ၂။ မြန်မာနိင်ငံဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

          ၃။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

          ၄။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

          ၅။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန