အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈/၂၀၂၂ (အသင့်ထုပ်ပိုးထားသောအစားအသောက်များ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ့သည် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၈ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရအပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင် ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ (၂၀-၁-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် အသင့်ထုတ်ပိုးထားသောအစားအသောက်များ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်ကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈/၂၀၂၂ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2022-01-20
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-08-03 04:53:37

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၂ Myanmar 2.00MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၂/၂၀၂၂ Myanmar 4.00MB file_downloadဒေါင်းလုပ်