ကြေငြာချက်များ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 15 of 26 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
ယမကာတင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းလွှာ(၉/၂၀၂၀) Export picture_as_pdf 2020-06-12
သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၇/၂၀၁၉ (အကောက်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် များလျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကြေငြာခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2020-06-02
လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဆိုင်ရာ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်များအရ အာဆီယံနှင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ၏ ပင်ရင်းဒေသထွက်ကုန်များအပေါ် အကောက်ခွန် သက်သာခွင့် လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၁၂/၂၀၂၀) Import/Export picture_as_pdf 2020-06-01
Myanmar Tradenet Member ဝင်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းများကို သတ်မှတ် ကာလအတွင်း ယာယီသက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2020-05-29
သတင်းလွှာ ၅/၂၀၂၀ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲပြည်ပတင်ပို့ခွင့် လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါစည်းကမ်းချက်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း (၇/၂၀၂၀) Export picture_as_pdf 2020-05-14
Fully Online စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည့် ကုန်စည်အမည်စာရင်းအား သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၀) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်းကိစ္စ Import/Export picture_as_pdf 2020-04-30
Coronavirus 2019 (COVID-19) ကာလအတွင်း ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲ ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင် ခွင့်ပြု မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၀) Export picture_as_pdf 2020-04-27
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်များအား သက်တမ်းယာယီတိုးမြှင့်ပေးမည့် အစီအစဉ် နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၄/၂၀၂၀) Import/Export picture_as_pdf 2020-04-27
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ ၂/၂၀၂၀ Import/Export picture_as_pdf 2020-04-21
ဆန်နှင့် ဆန်ကွဲ ပြည်ပတင်ပို့သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ(၃/၂၀၂၀) Export picture_as_pdf 2020-04-09
သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၀ (အသုံးပြုပြီးစက်ဘီး (Used Bicycle) များအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အ တွက် တင်သွင်းခွင့်ပြုကြောင်း ကြေညာခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2020-01-13
သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၈/၂၀၁၉ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် (ပသကနံပါတ်) များ နှင့် Code No.များအား TIN No. နှင့် တူညီစွာပြောင်းလဲ အသုံးပြုသွားမည့်ကိစ္စအား ကြေညာ ခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2019-12-30
သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၇/၂၀၁၉ (အကောက်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် များလျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကြေငြာခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2019-10-03
သတင်းလွှာ (၅/၂၀၁၉) (ကုက္ကိုလ်သစ်ခွဲသားများ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်မပြုကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း) Export picture_as_pdf 2019-09-25
သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၆/၂၀၁၉ (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ အရ လက်လီ/ လက်ကားရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန် ကြေငြာခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2019-09-17