ကြေငြာချက်များ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 14 of 14 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
သတင်းလွှာ (၇/၂၀၁၉) (ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် Standard Operating Procedures ထုတ်ပြန်ခြင်း) picture_as_pdf 2019-10-03
သတင်းလွှာ (၅/၂၀၁၉) (ကုက္ကိုလ်သစ်ခွဲသားများ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်မပြုကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း) picture_as_pdf 2019-09-25
သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၆/၂၀၁၉ (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ အရ လက်လီ/ လက်ကားရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန် ကြေငြာခြင်း) တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်း picture_as_pdf 2019-09-17
သတင်းလွှာ (၄/၂၀၁၉) (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါအချက်များ Update ပြုလုပ်ရန် အသိပေးကြေညာခြင်း) တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်း picture_as_pdf 2019-07-18
သတင်းလွှာ (၃/၂၀၁၉) (ရာသီပေါ်သီးနှံများကို ကာလသတ်မှတ်၍ နယ်စပ်ဒေသများမှ တင်သွင်း ခွင့်ပြုခြင်း) တင်သွင်းခြင်း picture_as_pdf 2019-05-07
သတင်းလွှာ (၂/၂၀၁၉) (မှတ်ပုံတင်ကြေးပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မိတ္တူမှန်ကြေး သတ်မှတ်ခြင်း) တင်သွင်းခြင်း picture_as_pdf 2019-03-05
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၉ (ကုန်စည်များတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနှင့် အခြားဘာသာတွဲလျက်ဖြစ်စေ ဖော်ပြရာ၌ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ" လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားချက်) အပင်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ပိုးမွှားကင်းစင်စေရေး picture_as_pdf 2019-01-25
သတင်းလွှာ ၆/၂၀၁၈ (ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း) picture_as_pdf 2018-08-15
သတင်းလွှာ ၅/၂၀၁၈ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနူန်းထားများပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း) တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်း picture_as_pdf 2018-08-15
သတင်းလွှာ ၂/၂၀၁၈ (လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်) General picture_as_pdf 2018-08-14
သတင်းလွှာ ၃/၂၀၁၈ (လက်လီ/ လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုသော ကုန်စည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း) General picture_as_pdf 2018-08-14
ပို့ကုန်သွင်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ ၄/၂၀၁၈ Fully Online Licensing စနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအမယ်များဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက် တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်း picture_as_pdf 2018-08-10
Re-export ဖြင့် ထပ်မံခွင့်ပြုသည့် ပစ္စည်း အမယ်များအကြောင်းကြားခြင်း တင်ပို့ခြင်း picture_as_pdf 2018-07-05
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသ တင်းလွှာ (၁/၂၀၁၈) အသုံးပြုပြီးစက်ဘီး(Used Bicycle) များအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် တင်သွင်း ခွင့်ပြုခြင်း 2018-07-05