ကြေငြာချက်များ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 15 of 44 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်ခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2021-05-12
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်ခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2021-05-11
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်ခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2021-05-11
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်ခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2021-05-11
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁/၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်ခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2021-02-23
ပို့ကုန်သွင်းကုန်သတင်းလွှာအမှတ် ၂၀/၂၀၂၀(Myanmar Tradenet 2.0 ဖြင့် Online စနစ်အသုံးပြု၍ ပို့ကုန် သွင်းကုန် လိုင်စင် လျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ အသိပေး ထုတ်ပြန်ခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2020-12-07
ပို့ကုန်သွင်းကုန်သတင်းလွှာအမှတ် ၁၉/၂၀၂၀ (လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များနှင့် နောက်ဆက်တွဲများ၊ သုံးဘီးမောတော်ယာဉ်များ လျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ အသိပေးကြေညာခြင်း) picture_as_pdf 2020-11-12
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ ၁၈/၂၀၂၀ (Myanmar Tradenet 2.0 စနစ် စတင်မည့် (၁-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများ ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2020-11-09
ပို့ကုန်သွင်းကုန်သတင်းလွှာအမှတ် ၁၇/၂၀၂၀ (Myanmar Tradenet 2.0 စနစ် စတင် အသုံးပြုမည့် အခြေအနေအား အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2020-11-06
စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအမိန့်ကို ပြင်ဆင်သည့်အမိန့် Import/Export picture_as_pdf 2020-10-28
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ ၁၆/၂၀၂၀ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံ တင်လျှောက်ထားရာတွင် ဖြည့်သွင်းရမည့်အချက်များ မှန်ကန်စွာ စိစစ်တင်ပြနိုင်ရေး ကြေငြာချက်) Import/Export picture_as_pdf 2020-10-09
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ ၁၅/၂၀၂၀ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထား လျှက်ရှိသည့် Tradenet Member များ သိရှိရန် ကြေငြာချက်) Import/Export picture_as_pdf 2020-10-09
သတင်းလွှာ ၁၄/၂၀၂၀ (Fully Online စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည့် ကုန်စည်အမည်စာရင်းအားထုတ်ပြန်ခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2020-10-08
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁၃/၂၀၂၀) - ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား e-mail ဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငွေပေးသွင်းမှုအား Quick pay ဖြင့် ပေးသွင်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2020-09-30
အသိပေးကြေငြာချက် Import/Export 2020-09-22