မြန်မာနိုင်ငံမှကုန်စည်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်နယ်မြေတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သောအခါ ကုန်စည်များကိုမြန်မာနိုင်ငံမှတင်သွင်းသည်ဟုမည်ပါသည်။ စီးပွားဖြစ်တင်သွင်းခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောတင်သွင်းခြင်းတို့ပေါ်မူတည်၍တင်သွင်းရာတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ မတူညီပါ။ (ခရီးသွားတစ်ဦးအနေဖြင့် သယ်ယူလာသော တစ်ကိုယ်ရည်သုံးအရေအတွက်နည်းနည်းဖြင့် အဝတ်အထည်၊ ဆေးလိပ်နှင့် အရက်များသည် စီးပွားဖြစ်သယ်ယူခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက် အကောက်ခွန်နှင့် အခွန်အခများကင်းလွတ်ပါသည်။

တင်သွင်းခြင်းအပေါ်တွင် အစိုးရသောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ရှုပ်ထွေးပါသည်။ တင်သွင်းသူအများစုသည် freight forwarder များ၊ customs brokers များအဖြစ်လူသိများသော ကျွမ်းကျင်သူများကိုအသုံးပြု၍ တင်သွင်းသည့် ကိစ္စရပ်များ (import transactions) များအားလုံးကိုကူညီဆောင်ရွက်စေသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ကုန်စည်တင်သွင်းခြင်းများအတွက် လိုအပ်သောအဆင့်များဖြစ်ပါသည်။

Index

လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း
တားဆီးထားသောတင်သွင်းကုန်များ
တင်သွင်းခွင့််လိုင်စင်
လူ၊ တိရိစ္ဆာန်၊အပင်နှင့်အစားအစာပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ကြောင်းလိုအပ်ချက်
ကုန်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများလိုအပ်ချက်
အကောက်ခွန်ကြေငြာခြင်းနှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
ကုန်စည်များခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း
အကောက်ခွန်နှင့်အခွန်အခများပေးဆောင်ခြင်း
တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာအကောက်ခွန်စစ်ဆေးခြင်းများ
ယာယီတင်သွင်းခြင်း
အထူးအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခြင်း
အထည်ချုပ်စက်ရုံများကိုမီးမောင်းထိုးဖော်ပြခြင်း


လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ကုန်စည်များတင်သွင်းရန်အတွက် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်မည့်အသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီအဖြစ် ဦးစွာလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ပြီး၊ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း အတွက် အသေးစိတ်ကို ဤနေရာ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

 • (က) တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(DICA) တွင် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရပါမည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (OSS) တွင်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
 • (ခ) သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းသည် ၅ နှစ်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကြေး ၂၀၀၀၀၀ ကျပ်နှင့် online ဝန်ဆောင်ခ ၃၀၀၀ ကျပ်အားပေးသွင်းရမည်။ (သမဝါယမအသင်းလီမိတက်ကုမ္ပဏီများသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ သမဝါယမ အသင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သက်တမ်းအပေါ် သမဝါယမဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့်အများဆုံး (၅)နှစ်သာခွင့်ပြုပါမည်။ မှတ်ပုံတင်ကြေးမှာ သက်တမ်း (၁) နှစ်အထိ  ၅၀၀၀၀ ကျပ် ၊ (၂ ) နှစ် အထိ ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်၊ (၃ ) နှစ်အထိ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်  ၊ (၃ ) နှစ်အထက်မှ (၅ )နှစ်အထိ ၂၀၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် Online ဝန်ဆောင်ခ ၃၀၀၀ ကျပ်အားပေးသွင်းရမည်။) ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန်လုပ်ငန်းစဉ် အသေးစိတ် ကို ဤနေရာ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
 • (ဂ)    ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) သို့လည်း အသင်းဝင်ရပါမည်။.

တားဆီးထားသောတင်သွင်းကုန်များ

မြန်မာနိုင်ငံသည် အချို့သောကုန်စည်များတင်သွင်းခြင်းကိုတားမြစ်ထားပါသည်။ တားမြစ်ထားသောကုန်စည်များအကြောင်းအသေးစိတ်ကို ဤနေရာ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

တင်သွင်းခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများ
ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်မပြုသောကုန်စည်များအနေဖြင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၅-၅-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၈/၂၀၂၀ ဖြင့် အောက်ပါကုန်စည်များအား သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်-
    (က)    ဘီယာ၊
    ( ခ )    စီးကရက်၊
    ( ဂ )    တည်ဆဲဥပဒေအရကန့်သတ်တားမြစ်ထားသောပစ္စည်းများ။
Top.

တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် ကုန်စည်တင်သွင်းခြင်း အတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုရာတွင် Automatic Licensing စနစ်၊ Non-Automatic Licensing စနစ် (၂)ခုဖြင့် ခွင့်ပြုလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကုန်စည်လိုင်းအားလုံးအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာလျင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နယ်မြေအတွင်းသို့ ကုန်စည်တင်သွင်း ခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Automatic Licensing ၊ Non-Automatic Licensing စနစ် ခွဲခြားထားသည့် ကုန်စည်လိုင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အမိန့်ကြေညာချက်အား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

(၃၁-၃-၂၀၂၃)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် (၁၉/၂၀၂၃)

https://www.myanmartradeportal.gov.mm/my/legal/415

(၂၅-၄-၂၀၂၃)ရက်စွဲပါ ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၃)

https://www.myanmartradeportal.gov.mm/my/legal/406

(၂၁-၆-၂၀၂၃)ရက်စွဲပါ ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၃)

https://www.myanmartradeportal.gov.mm/my/legal/415

 အချို့သောကုန်စည်လိုင်းများအားတင်သွင်းခွင့်ရရှိရန်အတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများထံမှထောက်ခံချက် (သို့မဟုတ်) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအားတင်ပြလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကုန်စည်အမယ်အလိုက် ထောက်ခံချက် (သို့မဟုတ်) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များထုတ်ပေးလျက်ရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

ကုန်စည်စာရင်းများ

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ

၁။

မျိုးစေ့များ၊ အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပိုးသတ် ဆေးနှင့် ဓါတ်မြေဩဇာ

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊စိုက်ပျိူးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာန

၂။

သစ်ခွဲသားနှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၊ အိုဇုန်းလွှာ ကိုပျက်စီးစေသော ဓါတုပစ္စည်းများ၊ ဓါတ်သတ္ထု ပစ္စည်းများ၊ ဆိုဒီယမ်ဆာရင်နိုက်

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

၃။

သွားတိုက်ဆေး၊ မာကျုရီ၊ ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း များ၊ ဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စားသောက်ကုန် များ (pre-packaged food)၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများ၊

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန (FDA)

၄။

တိရိစ္ဆာန်အရှင်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ၊ တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးများ၊ကုသမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိူးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည် မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

၅။

ရေထွက်ပစ္စည်းများ (အရှင်၊ အသားလွှာများအပါ အဝင်)နှင့် ငါး/ ပုဇွန် မွေးမြူရေးအစားအစာနှင့်ဆေး ဝါးများ

 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊စိုက်ပျိူးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာန

၆။

ထိန်းချုပ်ဓါတုပစ္စည်းများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန(ထိန်းချုပ်ဓါတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ)

၇။

ဓါတ်ငွေ့အရည်

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

၈။

နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်များ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

၉။

တယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်များ (ရေယာဉ်နှင့်လေယာဉ်များ)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၀။

ဓါတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

၁၁။

ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများ

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းများအတွက် TradeNet2.0 online system https://www.myanmartradenet.com/ ကိုထူထောင်ထားရှိပြီး online ဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။ https://www.myanmartradenet.com/တွင် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာ တွင်ဆောင်ရွက်ရန်လမ်းညွှန်များ (User Guide) ကိုလည်း ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ TradeNet 2.0 စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်လိုင်စင်/ ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား ဤနေရာ တွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် လက်ရှိတွင်နယ်စခန်းများ၌ သွင်းကုန်လိုင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် Border Trade Online System (BTOS) ကိုကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သွင်းကုန်လိုင်စင်အပိုင်းတွင်ကုန်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရေးအတွက်အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်သွင်းကုန်ပို့ကုန်လိုင်စင်များကိုခွင့်ပြုထားကြောင်း Automatic Licensing  နှင့် Non-Automatic Licensing စနစ်တို့ဖြင့်ခွင့်ပြုထားရာ Automatic Licences အရ အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာ တင်ပြပါက စနစ်မှအလိုအလျောက်ခွင့်ပြုရန်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။Non-Automatic Licensing မှာဆက်စပ်ဌာနများ၏ ထောက်ခံချက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တို့ဖြင့် တိုက်ဆိုင်စိစစ်၍ ခွင့်ပြုလျက်ရှိပါသည်။

အချို့သောကုန်စည်လိုင်းများအားတင်သွင်းရန်အတွက် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် သီးခြားလုပ်ငန်းစဉ်များသတ်မှတ်ထားပါသည်။ TradeNet 2.0 စနစ်ဖြင့် ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါ သည်။ အလားတူပင် ယမကာတင်သွင်းခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဤနေရာ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ Top.

သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းနှင့် ပြင်ဆင်ချက်များ

 သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းသည် လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှစ၍ မူလသက်တမ်း(၃)လရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ မူလသက်တမ်း (၃)လအတွင်း အမှန်တင်သွင်းခြင်းမပြုနိုင်ပါက ပထမအကြိမ်သက်တမ်းတိုး (၂)လနှင့် ဒုတိယအကြိမ် သက်တမ်းတိုး (၁)လ စုစုပေါင်း သက်တမ်းတိုး (၃)လ သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်(၁)စောင်လျှင်သက်တမ်းကာလ (၆)လ အတွင်း အမှန်တင်သွင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သွင်းကုန်လိုင်စင်ပြင်ဆင်ကြေး များကိုဤနေရာ တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အလိုအလျောက်စနစ်

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် မြန်မာ့အလိုအလျောက်အ ကောက်ခွန်ရှင်းလင်းခြင်းစနစ် (MACCS) ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Automated Cargo Clearance System  ဖြင့် အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ များပြားလှစွာ သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းစနစ်တွင်အသုံးပြုသူမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကုန်စည်ရှင်းလင်းခြင်း၊ cargo စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ နည်းပညာအချက်အလက်နှင့် helpdesk ဟူ၍ပါဝင်ပါသည်။ MACCS သည် သင်္ဘောလိုင်း၊ လေကြောင်းလိုင်း၊ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ဂိုဒေါင်ဆောင်ရွက်သူ၊ Customs brokers များ၊ တင်ပို့/တင်သွင်းသူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ MACCS ကို ရန်ကုန်၊ မြဝတီ၊ မူဆယ်၊ ချင်းရွှေဟော်တို့တွင် တပ်ဆင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ MACCS သည် National Single Window ၏ အခြေခံလည်းဖြစ်ပြီး၊ အခြားသောအစိုးရဌာနများ အဖွဲ့အစည်းများမှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်၊ တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင့်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် အတည်ပြုချက်/ငြင်းပယ်ချက်များကို MACCS မှ တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းစနစ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှစတင်၍ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ MACCS သည် တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အချိန်ကိုသိသာစွာလျော့ချနိုင်ပါသည်။ Top.

လူ၊ တိရိစ္ဆာန်၊အပင်နှင့်အစားအစာပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ကြောင်းလိုအပ်ချက်

တင်ပို့လိုသောကုန်စည်သည် အပင်၊ တိရိစ္ဆာန်၊ အစားအစာပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ကြောင်း စစ်ဆေးထောက်ခံချက်လိုအပ်ပါက ၎င်းကုန်စည်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရပါမည်။ ဤ website တွင် ကုန်စည်များအတွက် အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်များ ကို Commodity Search စာမျက်နှာရှိ ရှာဖွေသည့်နေရာမှ ဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် အစား အသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် SPS measures နှင့် ဆက်စပ်သောကိစ္စများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှချမှတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော SPS စံချိန်စံညွှန်းများ သည် CODEX, ASEAN နှင့် OIE တို့မှ သတ်မှတ် ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စာရွက် စာတမ်းလိုအပ်ချက်များ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကို Procedures page စာမျက်နှာတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Top.


ကုန်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများလိုအပ်ချက်

အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများအတွက် နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းလိုအပ်ချက်များဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤနည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကို သုတေသနနှင့်တီထွင်စမ်းသစ်မှုဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံဌာန အဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  တင်ပို့မည့်ကုန်စည်များအတွက်တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ သက်ဆိုင်ရာ competent authorities မှ စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါက တင်ပို့သူများသည် ၎င်းကုန်စည်များအတွက် နည်းပညာဆိုင် ရာစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများ သဘောတူညီချက်ပါ လိုအပ်ချက်အရ TBT Enquiry Point ကို တည်ထောင်ထားပါသည်။ TBT Enquiry Point နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပတ်သက် သော မေးခွန်းများရှိပါက TBT Enquiry Point တွင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Top. 


Customs Declaration and Required Accompanying Documents

In order to clear Customs imports must be accompanied by a customs declaration and required accompanying documents. For details about customs declarations, click here.

Hide

 1. All imports must be cleared through Customs using the  CUSDEC–1 Import Declaration Form along with the CUSDEC-4 Customs Valuation Form
 2. Required accompanying documents include:
  1. An import license (when required)
  2. The invoice
  3. Bill of lading, air consignment note, or truck note
  4. Packing list
  5. Other certificates, permits or import recommendations, as required (for example, a country of origin or SPS or FDA certificate)
 3. The customs declaration and supporting documents must be submitted to Customs at the time that the goods arrive. (Customs has not yet adopted pre-arrival processing.).  Top.


Classification and Value

Customs duty is payable on imported goods as a percentage of their declared value. For details about classification, click here.

Hide

The rate of duty payable on goods imported into Myanmar varies according to the commodity and the country of origin.   Commodities are classified using the 8-digit Harmonized System (HS) Code which is maintained and, from time to time, amended by the World Customs Organization (WCO).  The Myanmar tariff classification conforms with ASEAN’s AHTN standard (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature). You can view the full Myanmar Tariff Classification and Tariff rates on this website with the Commodity Search facility. It is your responsibility to declare the correct classification, origin, value and quantity of the goods you are importing.  If in doubt please seek advice from the Department of Customs. The basis for the calculation of duties is the actual transaction value of the goods (as evidenced by the commercial invoice or other contract of sale document).  If the value of the goods cannot established by this method Customs will attempt to establish the value of the goods using 5 more methods in line with Article 7 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) Top.


Payment of Customs Duties and Taxes

Once a declaration has been submitted and accepted by Customs, the importer will be required to pay the duties. For details about about payment of customs duty, click here.

Hide

 1. Customs duties assessed on imports are determined based upon three factors:
  1. The customs classification of the imported goods.
   1. The classification, or legal description, is based upon the goods classification under an international tariff nomenclature, the Harmonized Commodity Description and Coding System, or “HS”, an international agreement administered by the World Customs Organization (WCO) that categorizes all goods into about 5000 commodity groups, each identified by a six-digit code. 
   2. Myanmar applies the ASEAN 8 customs code, which is based on the HS. This is comprised of 9558 tariff lines at the 8-digit level and an additional 418 lines at the 10-digit level.
   3. Based upon tariff classification and country of origin, either a Most Favored Nation (MFN) tariff rate or preferential tariff rate is applied. 
   4. MFN tariff rates in Myanmar are arranged in 15 tariff bands ranging from zero to 40%. Most ASEAN FTA rates (93% or about 8800 lines) are duty free.
   5. Click here  to go to the Myanmar tariff schedule.
  2. The customs valuation of goods
   1. Myanmar Customs plans to implement the WTO Agreement on Customs Valuation in 2016. The WTO Agreement requires the use of the “price paid or payable” (contract price) as the primary valuation methodology.  Myanmar’s current valuation approach is to use 5 methods: the c.i.f. invoice price of the goods, sales contracts, insurance information, internet prices and other recorded prices.
  3. The origin of goods.
   1. Origin is determined mainly for assessing preferential duty rates, such as rates established by the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Under ATIGA, over 8800 tariff lines are duty free. ASEAN has specific rules for determining ASEAN origin.
   2. Myanmar (through ASEAN) also has preferential tariff agreements with China, Korea, India, Japan, Australia and New Zealand. 
 2. After Customs has assessed the duty payable, the importer may pay the duty in cash, or by a payment order (a bank money order)..
  1. Cash payments are only permitted for debts less than K5000.
  2. The daily exchange rate as determined by the Central Bank of Myanmar is used for duty assessment.
 3. A commercial tax and/or an excise tax may be applied to imports, depending on the import’s “classification”.  To view the applicable commercial and excise tax schedule, click here . (The Union Tax Law is revised on an annual basis with new provisions taking effect on 1 April.)
 4. A specific goods tax (SGT) was recently approved and will become law on 1 April 2016. Commercial taxes may be phased out and replaced by the SGT.
 5. Customs collects a 2% advance income tax on imports for the Internal Revenue Department.  Top.


Customs Inspection of Imports

Myanmar Customs examines imports to assure that they have been properly declared. For details about inspection of imports, click here.

Hide

Customs reviews all import documents and physically inspects imports based upon its assessment of risk. Imports are divided into three categories: green, yellow and red. Green denotes the least risk, yellow, an intermediate risk, and red denotes high risk. Overall, about 10% of imports are physically inspected and additional imports are subject to x-ray scan.  Top.


Temporary Imports

Temporary admission of imports is the procedure where goods are brought into the customs territory conditionally relieved from the payment of duties and taxes if they are intended for a specific purpose and are re-exported within a specified time frame without change in condition. For details about temporary imports. For details about temporary imports, click here.

Hide

This is useful for trade shows, visiting musicians traveling with their instruments, etc.   Internationally, ATA carnets, serving as both a customs declaration and financial guarantee, are used to effect temporary admission in most countries. Myanmar has not adopted ATA carnets but does have a temporary admission procedure.  Top.


Duty Exemption under Special Order

A Special Order is the power of the Director General, Customs and the Minister of Finance, to permit imports to enter without the payment of duties and taxes at the time of entry. For details about duty exemption and special order, click here.

Hide

This procedure can apply to highly perishable goods, the goods of diplomats, and certain other products. The importer must post a financial guarantee (deposit) to be permitted to use this procedure.  Top.


Spotlight on the Garment Industry

Currently almost all garment production in Myanmar is done under the Cut, Make and Package(CMP) process. For details about garments and the CMT process, click here.

Hide

A foreign agent provides the fabric and other materials to produce garments according to contract specifications. An import license to import the fabric and other materials is obtained from the Ministry of Commerce, based upon recommendation letters from the Ministry of Industry and the UMFCCI. No export license for the finished garments is required. Imported materials and exported finished garments are duty and tax free. The Ministry of Industry monitors the production of factories through daily statistical reports and also issues non-preferential certificates of origin.  This has helped the garment industry to develop into a leading sector of the economy in Myanmar, with more than 300 factories employing more than 250,000 workers. About half the factories are foreign-owned. All garment production is exported to customers located in many countries around the world. Export sales exceed USD$1.6 billion. Special, simplified procedures have been developed to expedite the production and export of clothing articles.