ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 121 - 135 of 360 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းများအား သွင်းကုန် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီဖြေလျှော့ပေးခြင်းကိစ္စထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ (၂၈/၂၀၁၃) Law စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၉၀/၂၀၂၀ Notification သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၆/၂၀၂၁) (သတ်မှတ်သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံ ရန်ကာလ တိုးမြှင့်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၁) နယ်စပ်ဒေသများမှ ယာယီတင်သွင်း ခွင့်မပြုသည့် ကုန်စည်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့် အန္တရယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ သတ်မှတ်ကြေညာသည့်ကိစ္စ Notification သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ပြည်ထောင်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေ ၂၀၂၀ Law ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် - ၃/၂၀၂၀) Law မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၈/၂၀၂၀ (သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၄/၂၀၂၀ (တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်းစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း) Notification ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၃/၂၀၂၀ (ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း) Notification ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၈/၂၀၂၀) ဖြင့် ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၁၇/၂၀၂၀ (ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သည့် ဓာတု ပစ္စည်းအမျိုးအမည်များ သတ်မှတ်ခြင်း) Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၁၆/၂၀၂၀ (စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သည့် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးအမည်များ သတ်မှတ်ခြင်း) Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၁၅/၂၀၂၀ (မူးယစ်ဆေးဝါးများအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သည့် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုး အမည်များ သတ်မှတ်ခြင်း) Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf