ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 121 - 135 of 332 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃/၂၀၂၀ (မြေဩဇာစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း) Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြေဩဇာလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း၂/၂၀၂၀ Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၀ (မြေဩဇာမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း) Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
လေအေးပေးစက် (HCFCs/R-22 based split and window type air conditioner equipment) များ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းမှု တားမြစ်ခြင်း Notification ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
Notification No.3/2020 (Regulations for the Importation of the Vehicles to be Sold at the Car Showroom in Myanmar) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၄/၂၀၂၀ (သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားပြောင်းလဲကောက်ခံရန် အကြောင်းကြားခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၂/၂၀၁၉ (ကုန်စည်များတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနှင့် အခြားဘာသာတွဲလျက်ဖြစ်စေ ဖော်ပြရာ၌ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ" လိုက်နာဆောင် ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်) Instruction ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၄၉/၂၀၁၉ (မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများ) Notification picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၈/၂၀၁၉ (သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးများ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၃၄/၂၀၁၉ (အမိန့်ထုတ်ပြန်နိုင်ခွင့် အာဏာအပ်နှင်းခြင်း) Notification picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၁/၂၀၁၆ (ဆေးလိပ်ထုတ်တွင် သတိပေးရုပ်ပုံနှင့်စာသားများ ပုံနှိပ် ဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ) Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၂၈/၂၀၁၉ (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးစက်ယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများအား အရောင်းပြခန်းများတွင် ရောင်းချရန်အတွက် တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၂၆/၂၀၁၉ (လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၀/၂၀၁၉ (နိုင်ငံပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင် သစ်တောစိုက်ခင်းများမှ ထွက်ရှိသည့် ကျွန်း/ သစ်မာသစ်လုံး၊ ကျွန်း/သစ်မာတိုင်၊ ကျွန်းသစ်မာမျောများကို ပြည်ပသို့ အလုံးလိုက်တင်ပို့ခွင့်ပြု ရန် ကြေညာခြင်း) Notification သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၄/၂၀၁၉ (ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလ အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ) Notification ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf