ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 106 - 120 of 313 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
Notification No.3/2020 (Regulations for the Importation of the Vehicles to be Sold at the Car Showroom in Myanmar) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၄/၂၀၂၀ (သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားပြောင်းလဲကောက်ခံရန် အကြောင်းကြားခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၂/၂၀၁၉ (ကုန်စည်များတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနှင့် အခြားဘာသာတွဲလျက်ဖြစ်စေ ဖော်ပြရာ၌ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ" လိုက်နာဆောင် ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်) Instruction ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၄၉/၂၀၁၉ (မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများ) Notification picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၈/၂၀၁၉ (သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးများ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၃၄/၂၀၁၉ (အမိန့်ထုတ်ပြန်နိုင်ခွင့် အာဏာအပ်နှင်းခြင်း) Notification picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၁/၂၀၁၆ (ဆေးလိပ်ထုတ်တွင် သတိပေးရုပ်ပုံနှင့်စာသားများ ပုံနှိပ် ဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ) Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၂၈/၂၀၁၉ (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးစက်ယန္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများအား အရောင်းပြခန်းများတွင် ရောင်းချရန်အတွက် တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၂၆/၂၀၁၉ (လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၀/၂၀၁၉ (နိုင်ငံပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင် သစ်တောစိုက်ခင်းများမှ ထွက်ရှိသည့် ကျွန်း/ သစ်မာသစ်လုံး၊ ကျွန်း/သစ်မာတိုင်၊ ကျွန်းသစ်မာမျောများကို ပြည်ပသို့ အလုံးလိုက်တင်ပို့ခွင့်ပြု ရန် ကြေညာခြင်း) Notification သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၄/၂၀၁၉ (ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလ အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ) Notification ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၆-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၃၀-က-၇၁) (ကုန်တင်ကုန်ချ ပြုလုပ်နိုင် သည့် အပြည်ပြည်ဆိပ်ကမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းနှင့် ယာယီဆိပ်ကမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း) Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၄/၂၀၁၉ (ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော ကုန်ပစ္စည်းအချို့ကို နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအားတင်ပို့ခွင့်ပြုခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၇-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅၇-က-၈၅) (အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ သော ခရီးသည်ကိုယ်သုံးပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း) Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ (ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဆေးရုံးသုံးကိရိယာ များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ တင်သွင်းရောင်း ချခြင်း (ကုန်သွယ်ခြင်း) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်ရန်ကိစ္စ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf