ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၂) ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကုန်စည်များအနက် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုသောကုန်စည်လိုင်းများအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ကုန်စည်များအနက် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထား ရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအား တတိယအဆင့်အနေဖြင့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၂) ဖြင့် (၂၉-၃-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါ သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2022-03-29
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-02-10 09:47:07

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ