ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄/၂၀၂၀) (တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ အစာထုတ်လုပ်ရောင်းချရာတွင် လိုက်နာရမည့်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း)

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် မွေးမြူရေးကဏ္ဍတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးမှု ကိုလျော့ချနိုင်ရေးအတွက်  ပဋိဇီဝဆေးများကို တိရစ္ဆာန်အစာများတွင် ကြီးထွားဆေး (Growth Promoter) အဖြစ် သုံးစွဲနေခြင်းကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်နိုင် ရန် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄/၂၀၂၀) အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2020-05-11
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-03-13 07:34:49

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ