အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 76 - 90 of 103 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသောနယ်စပ်ဒေသရှိ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ပစ္စည်း များအားအမျိုးအစားခွဲခြားရာတွင်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ စာ (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/export picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအမိန့်အမှတ်-၁၈-၀၈/၂၀၁၈ဖြင့် ပုံပျက်နေသည့်သံမဏိ၊ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသောသံမဏိဘားများနှင့် အခြေတူညီသောသံမဏိထောင့်ဘားများအားစစ်ဆေးအသိအမှတ်ပြုရန် အတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအသစ်များထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
မလေးရှားနိုင်ငံ၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ- (၁)အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာမှသွင်းကုန်တားမြစ်ခြင်း ဆိုင်ရာအမှတ်(၁၀)အားပြင်ဆင်ခြင်းအမိန့်ကြော်ငြာစာ (၂)စွန့်ပစ်စက္ကူ တင်သွင်းခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ(၃)သတ္တုအပိုင်းအစ တင်သွင်းခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရေးနှင့်စားသုံးသူရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ရေးဖော်ပြချက်အက်ဥပဒေအောက်ရှိလျှပ်စစ်စီးကရက်ကိရိယာ များအပေါ်တွင်အမှတ်အသားနှင့်ထောက်ခံချက်နှင့်ပတ်သက်သည့် ကုန်သွယ်ရေးကုစားမှုဥပဒေအသစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရေးနှင့်စားသုံးသူရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ရေးဖော်ပြချက်အက်ဥပဒေအောက်ရှိမျက်နှာဖုံး (face Mask)၏ စျေးကွက်နှင့်ထောက်ခံချက်အတွက်ကုန်သွယ်ရေးကုစားမှုဥပဒေအသစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကဏ္ဍစုံသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေအောက်ရှိဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကုဒ်(Code) နှင့်သက်ဆိုင်သည့် IMT-2020(Fifth Generation)-User Equipment(MCMC MTSFB TC T016:2021) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကဏ္ဍစုံသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေအောက်ရှိဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကုဒ်(Code)နှင့် သက်ဆိုင်သည့် IMT-2020 (Fifth Generation) - Base Station (MCMC MTSFB TC T017:2021) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် Cellular Booster Equipment တို့ကာလရှည်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစနစ်(MCMC MTSFB TC T018:2021)အသိပေးကြေညာချက် picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့် Cellular Booster Equipment ဆိုင်ရာအသိပေးကြေညာချက် picture_as_pdf 2022-11-25
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Hala ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တင်ပြခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသောပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်(မူကြမ်း) picture_as_pdf 2022-11-25
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်အမှတ်-၂၀၂၁ ဖြင့် လူသုံးကုန်နှင့်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် Hala သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့်ထုတ်ကုန်များနှင့် စားသုံးသည့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-25
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ စက်မှုဝန်ကြီးမှဆေးဝါးထည့်မည့်ဖန်ပုလင်းများနှင့် ထိုးဆေးဖန်ပုလင်းများနှင့်ပတ်သက်၍အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏စံချိန်စံနှုန်းအတိုင်း မဖြစ်မနေအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့်အမိန့်မူကြမ်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-25
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊စွမ်းအင်နှင့်သတ္တုအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ ရေခဲသေတ္တာစသည့် ပစ္စည်းများအတွက်အနိမ့်ဆုံးစွမ်းအင်အသုံးပြုမှု သတ်မှတ်ချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအမှတ် အသားဖော်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အမိန့်အမှတ် ၀၇/၂၀၁၅(မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/export picture_as_pdf 2022-11-24
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊စွမ်းအင်နှင့်သတ္တုအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ ရေခဲသေတ္တာစသည့် ပစ္စည်းများအတွက် အနိမ့်ဆုံးစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုသတ်မှတ်ချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအမှတ်အသားဖော်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အမိန့်အမှတ် ၀၇/၂၀၁၅(မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/export picture_as_pdf 2022-11-24
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ဆေးဝါးနှင့်အစားအသောက်ထိန်းချုပ်ရေးအမျိုးသား အေဂျင်စီမှအစားအသောက်များအပေါ်တွင်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-11-24