အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 76 - 90 of 109 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အာဆီယံဆေးပစ္စည်းနှင့်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်၏ နောက်ဆက်တွဲ(၅)တွင်ပါဝင်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အသိပေးချက် စနစ် (Post-Marketing Alert System (PMAS) ) ၏ လိုအပ်ချက်များ အား အတည်ပြုခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ Vitro Diagnostic (IVD) ဆေးပစ္စည်းအတွက် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းနိုင် သည့်အသေးစိတ်စာရင်းနှင့် COVID-19 စမ်းသပ်ကိရိယာများမှတ်ပုံတင် ခြင်းအတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာစာ(မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
စီမံခန့်ခွဲရေးအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၃၈/၂၀၁၅အားပယ်ဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအမိန့်အမှတ် (၂၀၁၉-၀၀၁၉) အား အကောင်အထည်ဖော် ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များပယ်ဖျက်ထားသောအမိန့်ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် ၉/၂၀၂၂ ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဝက်မျိုးရင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် မွေးမြူရေး ဝက်၊တောဝက်နှင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည့်ဝက်သား၊ဝက်အရေခွံ၊ ဝက်မှထုတ်လုပ်သော တိရစ္ဆာန်ပရိုတင်းတို့ တင်သွင်းမှုအား ယာယီ ဆိုင်းငံ့ခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအာဏာ ပိုင်အဖွဲ့မှအသင့်စားသောက်ကုန်တွင်ပါဝင်သည့်အန္တာရာယ်ဖြစ်စေသော သတ္တုများပါဝင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ “In-Vitro Diagnostic Medical Device(IVD)” ဆေးပစ္စည်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံခန့်ခွဲရေးအမိန့်စာ (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသောနယ်စပ်ဒေသရှိ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ပစ္စည်း များအားအမျိုးအစားခွဲခြားရာတွင်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ စာ (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/export picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအမိန့်အမှတ်-၁၈-၀၈/၂၀၁၈ဖြင့် ပုံပျက်နေသည့်သံမဏိ၊ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသောသံမဏိဘားများနှင့် အခြေတူညီသောသံမဏိထောင့်ဘားများအားစစ်ဆေးအသိအမှတ်ပြုရန် အတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအသစ်များထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
မလေးရှားနိုင်ငံ၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ- (၁)အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာမှသွင်းကုန်တားမြစ်ခြင်း ဆိုင်ရာအမှတ်(၁၀)အားပြင်ဆင်ခြင်းအမိန့်ကြော်ငြာစာ (၂)စွန့်ပစ်စက္ကူ တင်သွင်းခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ(၃)သတ္တုအပိုင်းအစ တင်သွင်းခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရေးနှင့်စားသုံးသူရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ရေးဖော်ပြချက်အက်ဥပဒေအောက်ရှိလျှပ်စစ်စီးကရက်ကိရိယာ များအပေါ်တွင်အမှတ်အသားနှင့်ထောက်ခံချက်နှင့်ပတ်သက်သည့် ကုန်သွယ်ရေးကုစားမှုဥပဒေအသစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရေးနှင့်စားသုံးသူရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ရေးဖော်ပြချက်အက်ဥပဒေအောက်ရှိမျက်နှာဖုံး (face Mask)၏ စျေးကွက်နှင့်ထောက်ခံချက်အတွက်ကုန်သွယ်ရေးကုစားမှုဥပဒေအသစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကဏ္ဍစုံသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေအောက်ရှိဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကုဒ်(Code) နှင့်သက်ဆိုင်သည့် IMT-2020(Fifth Generation)-User Equipment(MCMC MTSFB TC T016:2021) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကဏ္ဍစုံသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေအောက်ရှိဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကုဒ်(Code)နှင့် သက်ဆိုင်သည့် IMT-2020 (Fifth Generation) - Base Station (MCMC MTSFB TC T017:2021) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် Cellular Booster Equipment တို့ကာလရှည်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစနစ်(MCMC MTSFB TC T018:2021)အသိပေးကြေညာချက် picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့် Cellular Booster Equipment ဆိုင်ရာအသိပေးကြေညာချက် picture_as_pdf 2022-11-25