အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 31 - 45 of 109 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
"FDA Circular No. 2018-001 ကို ရုပ်သိမ်းခြင်းသည် အလှကုန်ပစ္စည်းများ အတွက် တင်ပြရန်လိုသည့် အချက်အလက်ဖိုင် (PIF) များအတွက် လမ်းညွှန် ချက်အသစ်များ" "အာဆီယံ အလှကုန်ညွှန်ကြားချက်ပါ 'ထုတ်ကုန်အချက် အလက်' ၏ အပိုဒ် ၈ ကို မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ထပ်မံအသိ ပေးခြင်း" picture_as_pdf 2023-03-15
ကာကွယ်ဆေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများအပါအဝင် မှတ်ပုံတင် မထားသော(သို့မဟုတ်) ခွင့်ပြုချက်မရရှိသော ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များအကန့် အသတ်ဖြင့် အသုံးပြုရန်အတွက် အထူးခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်အတွက် ပြုပြင်ထား သောလမ်းညွှန်ချက်အသစ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-03-15
အသင့်စား စားသောက်ကုန်များ၏ အဏုဇီဝအရည်အသွေး အကဲဖြတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် FDA Circular No2013 -010 အားရုပ်သိမ်း၍ “အသင့်စား အစားအစာများ၏ အဏုဇီဝအရည်အသွေး အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ” အား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-03-15
အစားအသောက်များ၏ တံဆိပ်တွင် အာဟာရပါဝင်မှုအချက်အလက်များအား ဖော်ပြရန်လမ်း ညွှန်ချက်အား FDA Circular မူကြမ်းဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-03-15
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့်ကြော်ငြာစာ 88-A s ကို ရုပ်သိမ်းသည့်အစားအသောက် တွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်လုပ်ရာတွင် အကူအညီများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ (AO) (မူကြမ်း) အားထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-03-15
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ စားသောက်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာအတားအဆီးဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ picture_as_pdf 2022-12-15
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ စားသောက်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းများအား ပြင်ဆင်သည့် အပင်၊ ပိုးမွှားနှင့် ဘေးအန္တရာယ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာအမိန့် ကြော်ငြာစာ picture_as_pdf 2022-12-15
စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ စားသောက်ကုန်နှင့် တိရိစ္ဆာန်အစာများအတွက်လိုအပ်သည့် ပိုးမွှားများမွေးမြူရန်၊ ပိုးမွှားများတင်သွင်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အပင်၊ ပိုးမွှားနှင့် ဘေးအန္တရာယ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ picture_as_pdf 2022-12-15
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးအတွက် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများ အတွက် စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆောင်ရွက် မည့်ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-08
စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်ပေးမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ၁၉၉၉ (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-08
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၀၁၆-၀၁၄ ဖြင့်ပယ်ဖျက်ခြင်းအား အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၂၀-၀၃၃ ဖြင့်ဖြည့်စွက် ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-08
ထုပ်ပိုးထားသောစားသောက်ကုန်များအပေါ်တွင်အညွှန်းဖော်ပြရန်လိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ စားသောက်ကုန်များအတွက် နည်းဥပဒေ ၂၀၂၂(မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-08
စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံမှ အစားအသောက်မူကြမ်း (ပြင်ဆင်ချက်အမှတ်X) စည်းမျဉ်းများ ၂၀၂၂ထုပ်ပိုးထားသော အစားအစာများအတွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-07
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ စွမ်းအင်အသုံးပြုရသော အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ တင်သွင်းသူများ၊ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့်အရောင်းကိုယ်စား လှယ်များအနေဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၏အသိအမှတ်ပြုစွမ်းအင် အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ အညွှန်းတံဆိပ်တပ်ရန်လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်အသုံးပြုရ သည့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ အသစ်ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းအသိပေး ကြေညာစာ(မူကြမ်း) အမှတ်စဉ်.- ….. အား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-07
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၀၁၃/၂၀၁၇ (သို့) ပြင်ဆင်ထားသည့် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၀၁၃/၂၀၁၇ ဖြင့် FDA-CDRRHR မှ(CFCR)ဓာတ်ရောင်ခြည်သုံးကိရိယာများ တင်သွင်းရာတွင် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းချက် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက် သည့်လမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-07