အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်



Displaying 31 - 45 of 103 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ စားသောက်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းများအား ပြင်ဆင်သည့် အပင်၊ ပိုးမွှားနှင့် ဘေးအန္တရာယ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာအမိန့် ကြော်ငြာစာ picture_as_pdf 2022-12-15
စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ စားသောက်ကုန်နှင့် တိရိစ္ဆာန်အစာများအတွက်လိုအပ်သည့် ပိုးမွှားများမွေးမြူရန်၊ ပိုးမွှားများတင်သွင်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အပင်၊ ပိုးမွှားနှင့် ဘေးအန္တရာယ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ picture_as_pdf 2022-12-15
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးအတွက် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများ အတွက် စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆောင်ရွက် မည့်ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-08
စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်ပေးမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ၁၉၉၉ (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-08
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၀၁၆-၀၁၄ ဖြင့်ပယ်ဖျက်ခြင်းအား အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၂၀-၀၃၃ ဖြင့်ဖြည့်စွက် ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-08
ထုပ်ပိုးထားသောစားသောက်ကုန်များအပေါ်တွင်အညွှန်းဖော်ပြရန်လိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ စားသောက်ကုန်များအတွက် နည်းဥပဒေ ၂၀၂၂(မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-08
စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံမှ အစားအသောက်မူကြမ်း (ပြင်ဆင်ချက်အမှတ်X) စည်းမျဉ်းများ ၂၀၂၂ထုပ်ပိုးထားသော အစားအစာများအတွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-07
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ စွမ်းအင်အသုံးပြုရသော အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ တင်သွင်းသူများ၊ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့်အရောင်းကိုယ်စား လှယ်များအနေဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၏အသိအမှတ်ပြုစွမ်းအင် အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ အညွှန်းတံဆိပ်တပ်ရန်လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်အသုံးပြုရ သည့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ အသစ်ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းအသိပေး ကြေညာစာ(မူကြမ်း) အမှတ်စဉ်.- ….. အား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-07
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၀၁၃/၂၀၁၇ (သို့) ပြင်ဆင်ထားသည့် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၀၁၃/၂၀၁၇ ဖြင့် FDA-CDRRHR မှ(CFCR)ဓာတ်ရောင်ခြည်သုံးကိရိယာများ တင်သွင်းရာတွင် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းချက် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက် သည့်လမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-07
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အလှကုန်များအတွက် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၀၁၈- ၀၀၁ ဖြင့် ပယ်ဖျက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လမ်းညွှန်ချက်အား ပြုပြင်ခြင်း ဆိုင်ရာ အသိပေးကြေညာစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံတွင် လက်တွေ့ဆေးဝါးကုသမှုများ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အထွေထွေအမျိုးအစား ၁၊၂၊၃ ပါဝင်သည့် မီးရှူး မီးပန်းများသည် မဖြစ်မနေထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုစစ်ဆေးခြင်းခံယူရန် အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအသစ်များကို ဦးစီးဌာနစီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၂-၀၈/၂၀၂၂ဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ထားသောရေနံဓါတ်ငွေ့ရည် ဆလင်ဒါ များနှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များအတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအသစ်များကို စီမံခန့်ခွဲရေး အမိန့်စာအမှတ်၂၂-၁၁/ ၂၀၂၂ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဦးစီးဌာနသည် စီမံခန့်ခွဲရေး အမိန့်စာအမှတ် ၂၂-၀၇/၂၀၂၂ ဖြင့် လျှပ်စစ်ဝါယာနှင့်ကေဘယ်နှင့်ပတ် သက်၍ ထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာစည်းမျဉ်းအသစ် များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဦးစီးဌာနသည် စီမံခန့်ခွဲရေး အမိန့်စာအမှတ်၂၂-၀၃/၂၀၂၂ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးကွန်ကရစ် တုံးများနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ စည်းမျဉ်းအသစ်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05