ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးအတွက် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများ အတွက် စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆောင်ရွက် မည့်ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးအတွက် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများအတွက် စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆောင်ရွက် မည့်ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်