ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၀၁၆-၀၁၄ ဖြင့်ပယ်ဖျက်ခြင်းအား အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၂၀-၀၃၃ ဖြင့်ဖြည့်စွက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၆-၀၁၄ ဖြင့်ပယ်ဖျက်ခြင်းအား အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၂၀-၀၃၃ ဖြင့်ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်ခြင်းအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်