အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 46 - 60 of 109 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အလှကုန်များအတွက် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၀၁၈- ၀၀၁ ဖြင့် ပယ်ဖျက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လမ်းညွှန်ချက်အား ပြုပြင်ခြင်း ဆိုင်ရာ အသိပေးကြေညာစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံတွင် လက်တွေ့ဆေးဝါးကုသမှုများ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အထွေထွေအမျိုးအစား ၁၊၂၊၃ ပါဝင်သည့် မီးရှူး မီးပန်းများသည် မဖြစ်မနေထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုစစ်ဆေးခြင်းခံယူရန် အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအသစ်များကို ဦးစီးဌာနစီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၂-၀၈/၂၀၂၂ဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ထားသောရေနံဓါတ်ငွေ့ရည် ဆလင်ဒါ များနှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များအတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအသစ်များကို စီမံခန့်ခွဲရေး အမိန့်စာအမှတ်၂၂-၁၁/ ၂၀၂၂ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဦးစီးဌာနသည် စီမံခန့်ခွဲရေး အမိန့်စာအမှတ် ၂၂-၀၇/၂၀၂၂ ဖြင့် လျှပ်စစ်ဝါယာနှင့်ကေဘယ်နှင့်ပတ် သက်၍ ထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာစည်းမျဉ်းအသစ် များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဦးစီးဌာနသည် စီမံခန့်ခွဲရေး အမိန့်စာအမှတ်၂၂-၀၃/၂၀၂၂ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးကွန်ကရစ် တုံးများနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ စည်းမျဉ်းအသစ်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဦးစီးဌာနသည် စီမံခန့်ခွဲရေး အမိန့်စာအမှတ် ၂၂-၀၆/၂၀၂၂ ဖြင့်အငွေ့ပျံသည့် နီကိုတင်းနှင့်နီကိုတင်း မဟုတ်သည့်ထုတ်ကုန်များအား အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာလက်မှတ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နည်းပညာစည်းမျဉ်းအသစ်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ မာကျူရီပါ၀င်သော သာမိုမီတာများ၊ မာကျူရီ ဓာတ်ငွေ့ကိုတိုင်းတာသောကိရိယာ၊ သွားဖာရာတွင်အသုံးပြုရသော ဆေးများနှင့် မာကျူရီအရည်များကို သွားနှင့်ခံတွင်းပြန်လည်ပြုပြင် ရေးတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် တားမြစ်ခြင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-02
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှထုတ် လုပ်သည့် ခွာနာ၊ လျှာနာရောဂါဖြစ်ပွားသည်ဟု သံသယရှိသည့်တိရစ္ဆာန် များ၊ ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်တိရစ္ဆာန်မူရင်းမျိုးစိတ် ထုတ်ကုန်များအား တင်သွင်းမှု ယာယီတားမြစ်ခြင်းအမိန့်ကြေညာ စာအမှတ် ၄၄/၂၀၂၂ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-02
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှအာဆီယံဟန်ချက်ညီနည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် များကိုအခြေခံ၍ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုအတွက်တရားဝင်ခွင့်ပြု ချက်ထုတ်ပေးခြင်းကိုထိန်းကျောင်းသည့်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း သည့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမိန့် ၂၀၁၈-၀၀၀၂ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-02
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အရည်အသွေးပြည့်မီသောဆေးဝါး ထုတ်ကုန်များ နှင့်ကာကွယ်ဆေးများအား ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)ထံသို့ မှတ်ပုံ တင်ရာတွင် မြန်ဆန်စေရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း စဉ်များအားအကောင် အထည်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအား အသိပေးကြေညာစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-02
စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံမှ နိုင်ငံစုံပါဝင်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သဘောတူညီ ချက်များအရပြန်လည်သုံးသပ်မှုအား ဓာတုပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-02
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဦးစီးဌာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့် အမှတ် ၂၂-၀၁/ ၂၀၂၂ ဖြင့် စွမ်းအင်အသုံးပြုရသောထုတ်ကုန်များအား မဖြစ်မနေစစ်ဆေး၍အသိ အမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာစည်းမျဉ်းအသစ်များထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-02
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုဦးစီးဌာနမှဦးစီးဌာနစီမံ ခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့်အမှတ် ….၂၀၂၁ (မူကြမ်း) ဖြင့်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရမှ သတ်မှတ်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းများ (Bureau of Philippine Standards - BPS) ကိုအသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်များအား စစ်ဆေးအသိအမှတ်ပြုရာတွင်အသုံးပြုရန် ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း စီမံချက်ကိုးကားစံနှုန်းများပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်အသိပေးကြေညာစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-01
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံတွင် လက်တွေ့ဆေးဝါးကုသမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-01