အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 46 - 60 of 104 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဦးစီးဌာနသည် စီမံခန့်ခွဲရေး အမိန့်စာအမှတ်၂၂-၀၃/၂၀၂၂ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးကွန်ကရစ် တုံးများနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ စည်းမျဉ်းအသစ်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဦးစီးဌာနသည် စီမံခန့်ခွဲရေး အမိန့်စာအမှတ် ၂၂-၀၆/၂၀၂၂ ဖြင့်အငွေ့ပျံသည့် နီကိုတင်းနှင့်နီကိုတင်း မဟုတ်သည့်ထုတ်ကုန်များအား အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာလက်မှတ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နည်းပညာစည်းမျဉ်းအသစ်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-05
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ မာကျူရီပါ၀င်သော သာမိုမီတာများ၊ မာကျူရီ ဓာတ်ငွေ့ကိုတိုင်းတာသောကိရိယာ၊ သွားဖာရာတွင်အသုံးပြုရသော ဆေးများနှင့် မာကျူရီအရည်များကို သွားနှင့်ခံတွင်းပြန်လည်ပြုပြင် ရေးတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် တားမြစ်ခြင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-02
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှထုတ် လုပ်သည့် ခွာနာ၊ လျှာနာရောဂါဖြစ်ပွားသည်ဟု သံသယရှိသည့်တိရစ္ဆာန် များ၊ ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်တိရစ္ဆာန်မူရင်းမျိုးစိတ် ထုတ်ကုန်များအား တင်သွင်းမှု ယာယီတားမြစ်ခြင်းအမိန့်ကြေညာ စာအမှတ် ၄၄/၂၀၂၂ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-02
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှအာဆီယံဟန်ချက်ညီနည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် များကိုအခြေခံ၍ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုအတွက်တရားဝင်ခွင့်ပြု ချက်ထုတ်ပေးခြင်းကိုထိန်းကျောင်းသည့်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း သည့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမိန့် ၂၀၁၈-၀၀၀၂ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-02
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အရည်အသွေးပြည့်မီသောဆေးဝါး ထုတ်ကုန်များ နှင့်ကာကွယ်ဆေးများအား ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)ထံသို့ မှတ်ပုံ တင်ရာတွင် မြန်ဆန်စေရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း စဉ်များအားအကောင် အထည်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအား အသိပေးကြေညာစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-02
စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံမှ နိုင်ငံစုံပါဝင်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သဘောတူညီ ချက်များအရပြန်လည်သုံးသပ်မှုအား ဓာတုပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-02
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဦးစီးဌာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့် အမှတ် ၂၂-၀၁/ ၂၀၂၂ ဖြင့် စွမ်းအင်အသုံးပြုရသောထုတ်ကုန်များအား မဖြစ်မနေစစ်ဆေး၍အသိ အမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာစည်းမျဉ်းအသစ်များထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-02
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုဦးစီးဌာနမှဦးစီးဌာနစီမံ ခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့်အမှတ် ….၂၀၂၁ (မူကြမ်း) ဖြင့်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရမှ သတ်မှတ်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းများ (Bureau of Philippine Standards - BPS) ကိုအသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်များအား စစ်ဆေးအသိအမှတ်ပြုရာတွင်အသုံးပြုရန် ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း စီမံချက်ကိုးကားစံနှုန်းများပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်အသိပေးကြေညာစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-01
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံတွင် လက်တွေ့ဆေးဝါးကုသမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-01
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အစားအသောက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၄ -၀၂၂ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားခြင်းတို့အား အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲ ရေးဦးစီးဌာနမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်းအသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-01
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အစားအသောက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၄ -၀၂၂ ဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းတို့အား အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲ ရေးဦးစီးဌာနမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်းအသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-01
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများမှတ်ပုံတင်ရန် အတွက်ထပ်မံလိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့်စီမံခန့်ခွဲမှု အမိန့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-01
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှအစားအသောက်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကြော်ငြာစာအမှတ် ၀၁၃/၂၀၁၇ ဖြင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်သုံးကိရိယာများအား တင်သွင်းရာတွင် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ထုတ်ပေးခြင်း ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-01
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ဦးစီးဌာနစီမံခန့်ခွဲရေးအမိန့် ၁၉-၁၆/၂၀၁၉ အရ အနက်ရောင်သံမဏိနှင့်အပူပေး၍သွပ်ရေစိမ်ထားသည့် အလျားလိုက် ဂဟေဆော်ထားသော သံမဏိပိုက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ကုန် အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း အသစ်များထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30