အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 61 - 75 of 109 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အစားအသောက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၄ -၀၂၂ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားခြင်းတို့အား အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲ ရေးဦးစီးဌာနမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်းအသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-01
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အစားအသောက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၄ -၀၂၂ ဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းတို့အား အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲ ရေးဦးစီးဌာနမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်းအသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-01
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများမှတ်ပုံတင်ရန် အတွက်ထပ်မံလိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့်စီမံခန့်ခွဲမှု အမိန့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-12-01
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှအစားအသောက်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကြော်ငြာစာအမှတ် ၀၁၃/၂၀၁၇ ဖြင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်သုံးကိရိယာများအား တင်သွင်းရာတွင် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ထုတ်ပေးခြင်း ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-12-01
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ဦးစီးဌာနစီမံခန့်ခွဲရေးအမိန့် ၁၉-၁၆/၂၀၁၉ အရ အနက်ရောင်သံမဏိနှင့်အပူပေး၍သွပ်ရေစိမ်ထားသည့် အလျားလိုက် ဂဟေဆော်ထားသော သံမဏိပိုက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ကုန် အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း အသစ်များထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့်ကြေညာစာ ၂၀၁၄-၂၀၁၉ အား ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်မည့် စီမံခန့်ခွဲမှုအမိန့်ကြေညာချက် (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်သည့် စားသောက်ကုန်များထုတ်ပိုးခြင်းမတိုင်မီ ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်း စဉ်အတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားရန်အတွက် လမ်းညွှန် ချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အမြင့်ဆုံးလက်လီစျေးနှုန်း (MRP)အောက်တွင် ပါဝင်သည့် ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များအနေဖြင့် တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမိန့် ကြေညာစာ ၂၀၁၄-၂၀၁၉ အား ပယ်ဖျက်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန် မည့် စီမံခန့်ခွဲမှု အမိန့်ကြေညာချက် (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/export picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံသည် ထုတ်ပိုးထားသည့် အစားအသောက်ထုတ်ကုန် များတွင်ပါဝင်သည့် အစားအသောက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအား အလှည့်ကျ စနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံသည် ဇီဝဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည့် (Biofuels – Coconut Methyl Ester (B100), PNS/DOE QS 002:2021) အား ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက် ကျင့်သုံးကြောင်း အသိပေး ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန သည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခု၏ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုအာဏာပိုင် အဖွဲ့မှ အတည်ပြုထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ မှတ်ပုံတင် ခြင်း/ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းတို့အတွက် လျှောက်ထား သည့် လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကြေညာချက် (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားဆေးဝါးထုတ် လုပ်သူများရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်အတွက်လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသည့် Good Manufacturing Practice (cGMS) Clearance အသစ် ထုတ်ပြန် ခြင်းအတွက် ကြားဖြတ်လမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ခြင်းတွင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာစာ(မူကြမ်း)ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်း များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား အမိန့်ကြေညာ စာအမှတ် ၁/၂၀၂၁ ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30