အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 61 - 75 of 103 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်သည့် စားသောက်ကုန်များထုတ်ပိုးခြင်းမတိုင်မီ ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်း စဉ်အတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားရန်အတွက် လမ်းညွှန် ချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အမြင့်ဆုံးလက်လီစျေးနှုန်း (MRP)အောက်တွင် ပါဝင်သည့် ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များအနေဖြင့် တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမိန့် ကြေညာစာ ၂၀၁၄-၂၀၁၉ အား ပယ်ဖျက်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန် မည့် စီမံခန့်ခွဲမှု အမိန့်ကြေညာချက် (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/export picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံသည် ထုတ်ပိုးထားသည့် အစားအသောက်ထုတ်ကုန် များတွင်ပါဝင်သည့် အစားအသောက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအား အလှည့်ကျ စနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံသည် ဇီဝဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည့် (Biofuels – Coconut Methyl Ester (B100), PNS/DOE QS 002:2021) အား ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက် ကျင့်သုံးကြောင်း အသိပေး ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန သည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခု၏ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုအာဏာပိုင် အဖွဲ့မှ အတည်ပြုထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ မှတ်ပုံတင် ခြင်း/ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းတို့အတွက် လျှောက်ထား သည့် လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကြေညာချက် (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားဆေးဝါးထုတ် လုပ်သူများရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်အတွက်လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသည့် Good Manufacturing Practice (cGMS) Clearance အသစ် ထုတ်ပြန် ခြင်းအတွက် ကြားဖြတ်လမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ခြင်းတွင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာစာ(မူကြမ်း)ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်း များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား အမိန့်ကြေညာ စာအမှတ် ၁/၂၀၂၁ ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အာဆီယံဆေးပစ္စည်းနှင့်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်၏ နောက်ဆက်တွဲ(၅)တွင်ပါဝင်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အသိပေးချက် စနစ် (Post-Marketing Alert System (PMAS) ) ၏ လိုအပ်ချက်များ အား အတည်ပြုခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ Vitro Diagnostic (IVD) ဆေးပစ္စည်းအတွက် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းနိုင် သည့်အသေးစိတ်စာရင်းနှင့် COVID-19 စမ်းသပ်ကိရိယာများမှတ်ပုံတင် ခြင်းအတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာစာ(မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
စီမံခန့်ခွဲရေးအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၃၈/၂၀၁၅အားပယ်ဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအမိန့်အမှတ် (၂၀၁၉-၀၀၁၉) အား အကောင်အထည်ဖော် ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များပယ်ဖျက်ထားသောအမိန့်ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် ၉/၂၀၂၂ ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဝက်မျိုးရင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် မွေးမြူရေး ဝက်၊တောဝက်နှင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည့်ဝက်သား၊ဝက်အရေခွံ၊ ဝက်မှထုတ်လုပ်သော တိရစ္ဆာန်ပရိုတင်းတို့ တင်သွင်းမှုအား ယာယီ ဆိုင်းငံ့ခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအာဏာ ပိုင်အဖွဲ့မှအသင့်စားသောက်ကုန်တွင်ပါဝင်သည့်အန္တာရာယ်ဖြစ်စေသော သတ္တုများပါဝင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ “In-Vitro Diagnostic Medical Device(IVD)” ဆေးပစ္စည်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံခန့်ခွဲရေးအမိန့်စာ (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-30