အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 61 - 75 of 83 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကဏ္ဍစုံသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေအောက်ရှိဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကုဒ်(Code) နှင့်သက်ဆိုင်သည့် IMT-2020(Fifth Generation)-User Equipment(MCMC MTSFB TC T016:2021) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကဏ္ဍစုံသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေအောက်ရှိဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကုဒ်(Code)နှင့် သက်ဆိုင်သည့် IMT-2020 (Fifth Generation) - Base Station (MCMC MTSFB TC T017:2021) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် Cellular Booster Equipment တို့ကာလရှည်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစနစ်(MCMC MTSFB TC T018:2021)အသိပေးကြေညာချက် picture_as_pdf 2022-11-25
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံသားများဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကဏ္ဍစုံသတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်သည့် Cellular Booster Equipment ဆိုင်ရာအသိပေးကြေညာချက် picture_as_pdf 2022-11-25
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Hala ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တင်ပြခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသောပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်(မူကြမ်း) picture_as_pdf 2022-11-25
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်အမှတ်-၂၀၂၁ ဖြင့် လူသုံးကုန်နှင့်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် Hala သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့်ထုတ်ကုန်များနှင့် စားသုံးသည့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-25
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ စက်မှုဝန်ကြီးမှဆေးဝါးထည့်မည့်ဖန်ပုလင်းများနှင့် ထိုးဆေးဖန်ပုလင်းများနှင့်ပတ်သက်၍အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏စံချိန်စံနှုန်းအတိုင်း မဖြစ်မနေအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့်အမိန့်မူကြမ်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2022-11-25
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊စွမ်းအင်နှင့်သတ္တုအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ ရေခဲသေတ္တာစသည့် ပစ္စည်းများအတွက်အနိမ့်ဆုံးစွမ်းအင်အသုံးပြုမှု သတ်မှတ်ချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအမှတ် အသားဖော်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အမိန့်အမှတ် ၀၇/၂၀၁၅(မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/export picture_as_pdf 2022-11-24
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊စွမ်းအင်နှင့်သတ္တုအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ ရေခဲသေတ္တာစသည့် ပစ္စည်းများအတွက် အနိမ့်ဆုံးစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုသတ်မှတ်ချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအမှတ်အသားဖော်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အမိန့်အမှတ် ၀၇/၂၀၁၅(မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/export picture_as_pdf 2022-11-24
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ဆေးဝါးနှင့်အစားအသောက်ထိန်းချုပ်ရေးအမျိုးသား အေဂျင်စီမှအစားအသောက်များအပေါ်တွင်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-11-24
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ဆေးဝါးနှင့်အစားအသောက်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအေဂျင်စီမှအစားအသောက်များအပေါ်တွင်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2022-11-24
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝက်အရှင်တင်ပို့မှု ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း Import/export picture_as_pdf 2022-01-19
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဥရောပဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွန်းသစ်တရားဝင်တင်ပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် Import/export picture_as_pdf 2021-01-22
ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် ၎င်း၏ FTA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသို့ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အကောက်ခွန်ဌာနမှထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်စာအသစ် (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၆၆/၂၅၆၃) အား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Import/export 2020-11-20
အိန္ဒိယအစိုးရ၏ Potato တင်သွင်းမှုအပေါ် အကောက်ခွန်ကောက်ခံမှုနှုန်းထားအား သက်တမ်းတိုးကြောင်း ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၀/၂၀၂၀-Customs Import/export picture_as_pdf 2020-11-12