မလေးရှားနိုင်ငံ၏ စားသောက်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းများအား ပြင်ဆင်သည့် အပင်၊ ပိုးမွှားနှင့် ဘေးအန္တရာယ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာအမိန့် ကြော်ငြာစာ

မလေးရှားနိုင်ငံ၏ စားသောက်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းများအားပြင်ဆင်သည့် အပင်၊ ပိုးမွှားနှင့် ဘေးအန္တရာယ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်ကြေ ညာချက်နှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာအတားအဆီးဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်