ကာကွယ်ဆေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများအပါအဝင် မှတ်ပုံတင် မထားသော(သို့မဟုတ်) ခွင့်ပြုချက်မရရှိသော ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များအကန့် အသတ်ဖြင့် အသုံးပြုရန်အတွက် အထူးခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်အတွက် ပြုပြင်ထား သောလမ်းညွှန်ချက်အသစ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း

ကာကွယ်ဆေးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများအပါအဝင် မှတ်ပုံတင်မထားသော (သို့မဟုတ်) ခွင့်ပြုချက်မရရှိသော ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များ အကန့် အသတ်ဖြင့် အသုံးပြုရန်အတွက် အထူးခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်အတွက် ပြုပြင်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်အသစ်များထုတ်ပြန်ခြင်းအား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။

 

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်