အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 16 - 30 of 103 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
တပတ်ရစ်ဓာတ်ခဲနှင့် ဘက်ထရီများအနေဖြင့် ပြည့်မီရမည့် အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-08-24
တပတ်ရစ်ဓာတ်ခဲနှင့် ဘက်ထရီများအနေဖြင့် ပြည့်မီရမည့် အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း Import/export picture_as_pdf 2023-08-24
သိမ်းဆည်းသည့်နေရာနှင့်ထုတ်ပိုးသည့်နေရာများတွင် ဒူးရင်းသီးများ လက်ခံခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များခေါင်စဉ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်မည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးစံချိန်စံညွှန်း (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-18
လေသန့်စင်စက်များသည် အညွှန်းတံဆိပ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည့် ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြောင်း အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-08-18
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနက အပင်ပိုးမွှား ဘေးအန္တရာယ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ B.E.2507 တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကင်းလွှတ်ခွင့်များ၊ အခြေအနေများနှင့်အညီ တားမြစ်ထားသည့် ရင်းမြစ်များမှရရှိသည့် အပင်များ၏ စံသတ် မှတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက် (မူကြမ်း) SPS picture_as_pdf 2023-08-17
စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ခွေးနှင့်ကြောင်များအား တင်သွင်းရာတွင် နိုင်ငံအလိုက် ပြည့်မီရန် လိုအပ်သည့် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2023-04-21
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် လက်တွေ့စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2023-04-21
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ အဖျော်ယမကာ တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2023-03-17
အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် အသင့်စားမဟုတ်သော စားသောက်ကုန် များအတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားစေ‌သော အဏုဇီဝပိုးမွှားကင်းစင်ရေး စံသတ်မှတ်ချက်အသစ်များထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2023-03-17
"FDA Circular No. 2018-001 ကို ရုပ်သိမ်းခြင်းသည် အလှကုန်ပစ္စည်းများ အတွက် တင်ပြရန်လိုသည့် အချက်အလက်ဖိုင် (PIF) များအတွက် လမ်းညွှန် ချက်အသစ်များ" "အာဆီယံ အလှကုန်ညွှန်ကြားချက်ပါ 'ထုတ်ကုန်အချက် အလက်' ၏ အပိုဒ် ၈ ကို မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ထပ်မံအသိ ပေးခြင်း" picture_as_pdf 2023-03-15
ကာကွယ်ဆေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများအပါအဝင် မှတ်ပုံတင် မထားသော(သို့မဟုတ်) ခွင့်ပြုချက်မရရှိသော ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များအကန့် အသတ်ဖြင့် အသုံးပြုရန်အတွက် အထူးခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်အတွက် ပြုပြင်ထား သောလမ်းညွှန်ချက်အသစ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-03-15
အသင့်စား စားသောက်ကုန်များ၏ အဏုဇီဝအရည်အသွေး အကဲဖြတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် FDA Circular No2013 -010 အားရုပ်သိမ်း၍ “အသင့်စား အစားအစာများ၏ အဏုဇီဝအရည်အသွေး အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ” အား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-03-15
အစားအသောက်များ၏ တံဆိပ်တွင် အာဟာရပါဝင်မှုအချက်အလက်များအား ဖော်ပြရန်လမ်း ညွှန်ချက်အား FDA Circular မူကြမ်းဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-03-15
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့်ကြော်ငြာစာ 88-A s ကို ရုပ်သိမ်းသည့်အစားအသောက် တွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်လုပ်ရာတွင် အကူအညီများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ (AO) (မူကြမ်း) အားထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-03-15
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ စားသောက်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာအတားအဆီးဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ picture_as_pdf 2022-12-15