အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 16 - 30 of 109 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသုံးပြုလျက်ရှိသည့် မီးရထားလမ်းမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ဆယ်လူလာတယ်လီဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ အတွက် Base Station နှင့် Repeater များအတွက် သုံးစွဲသည့် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ များအတွက် နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်သည့် အမိန့်(မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-08-25
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသုံးပြုလျက်ရှိသည့် မီးရထားလမ်းမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ဆယ်လူလာတယ်လီဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သုံးစွဲသည့် ကိရိယာများအတွက် နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်သည့် အမိန့် (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-08-24
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနက အပင်ပိုးမွှားဘေးအန္တရာယ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ B.E.2507 တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကင်းလွှတ်ခွင့်များ၊ အခြေအနေများနှင့်အညီ တားမြစ်ထားသည့်ရင်းမြစ်များမှ ရရှိသည့် အပင်များ၏ စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက် (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-24
အစားအသောက်ဥပဒေ B.E.2522 အရ “အာဟာရပါဝင်မှု တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် နှင့် နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ လမ်းညွှန်ချက်တို့ လိုအပ်သည့် အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်မည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အသိပေးကြေညာချက် (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-24
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အစားအသောက်ဥပဒေ B.E 2522 နှင့်အညီ အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် အာဟာရပါဝင်မှု အချိုးအစား၊ နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်မည့်ပမာဏများကို အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့် (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-08-24
ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့် ကောင်းများ ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ထုတ်ပြန်မည့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ picture_as_pdf 2023-08-24
တပတ်ရစ်ဓာတ်ခဲနှင့် ဘက်ထရီများအနေဖြင့် ပြည့်မီရမည့် အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-08-24
တပတ်ရစ်ဓာတ်ခဲနှင့် ဘက်ထရီများအနေဖြင့် ပြည့်မီရမည့် အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း Import/export picture_as_pdf 2023-08-24
သိမ်းဆည်းသည့်နေရာနှင့်ထုတ်ပိုးသည့်နေရာများတွင် ဒူးရင်းသီးများ လက်ခံခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များခေါင်စဉ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်မည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးစံချိန်စံညွှန်း (မူကြမ်း) picture_as_pdf 2023-08-18
လေသန့်စင်စက်များသည် အညွှန်းတံဆိပ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည့် ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြောင်း အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ခြင်း picture_as_pdf 2023-08-18
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနက အပင်ပိုးမွှား ဘေးအန္တရာယ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ B.E.2507 တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကင်းလွှတ်ခွင့်များ၊ အခြေအနေများနှင့်အညီ တားမြစ်ထားသည့် ရင်းမြစ်များမှရရှိသည့် အပင်များ၏ စံသတ် မှတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက် (မူကြမ်း) SPS picture_as_pdf 2023-08-17
စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ခွေးနှင့်ကြောင်များအား တင်သွင်းရာတွင် နိုင်ငံအလိုက် ပြည့်မီရန် လိုအပ်သည့် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2023-04-21
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် လက်တွေ့စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2023-04-21
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ အဖျော်ယမကာ တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2023-03-17
အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် အသင့်စားမဟုတ်သော စားသောက်ကုန် များအတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားစေ‌သော အဏုဇီဝပိုးမွှားကင်းစင်ရေး စံသတ်မှတ်ချက်အသစ်များထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း picture_as_pdf 2023-03-17