အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော အသိပေး အကြောင်းကြားမှုများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 106 - 109 of 109 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
တရုတ်နိုင်ငံ၊ အကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်းမည့် ဆန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရောဂါပိုးမွှားစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Import/export picture_as_pdf 2020-04-09
ဥရောပသမဂ္ဂသို့တင်ပို့မည့်ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်များ (Composite Products) အတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များစတင်အသက်ဝင်မည့်ကိစ္စ picture_as_pdf 2020-01-15
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၉.၃၀၀၈ (EU မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် Border Rejection Notification) picture_as_pdf 2019-12-09
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၉.၃၀၀၈ (EU မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် Border Rejection Notification) picture_as_pdf 2019-10-24