စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ခွေးနှင့်ကြောင်များအား တင်သွင်းရာတွင် နိုင်ငံအလိုက် ပြည့်မီရန် လိုအပ်သည့် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ခွေးနှင့် ကြောင်များအား တင်သွင်းရာတွင် တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံအပေါ်အခြေခံ၍ နိုင်ငံအလိုက်ပြည့်မီရန်လိုအပ်သည့် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်