အပေါစားအင်ဂျင်သုံးမော်တော်ယာဉ်များအနေဖြင့် ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုလိုအပ်ချက်များ၊ အင်ဂျင်မှထုတ်လွှင့်သည့် ဓါတ်ငွေ့များ အဆင့် (၁၀) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မူကြမ်း)

ထိုင်းနိုင်ငံ၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ သင်တန်းကျောင်းသည် အပေါစားအင်ဂျင်သုံးမော်တော်ယာဉ်များအနေဖြင့် ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုလိုအပ်ချက်များ၊ အင်ဂျင်မှထုတ်လွှင့်သည့် ဓါတ်ငွေ့များ အဆင့် (၁၀) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်မည့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မူကြမ်း) များကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် WTO ၏ Committee on Technical Barriers to Trade သို့ အကြောင်းကြားလာပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်