ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် လက်တွေ့စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ လက်တွေ့စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်စေရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းလမ်းညွှန်ချက်များအား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်