အစားအသောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၁၉၈၅) ၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက် ကတိကဝတ် ဇယား (၁) နှင့် (၂) တို့ကို ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း

မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန (MOH) သည် အစားအသောက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၁၉၈၅) ၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက် ကတိကဝတ်ဇယား (၁) နှင့် (၂) တို့ကို ပြင်ဆင်သည့်အမိန့်အား  ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ Import/export

file_downloadဒေါင်းလုပ်