အစားအစာလုံခြုံရေးနှင့်အရည်အသွေးဌာနသည် အစားသောက် ဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း

မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန (MOH) သည် အစားအစာဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်