စားသောက်ကုန်များတွင် အများဆုံးရှိရမည့်ပိုးသတ်ဆေး ဓာတ်ကြွင်းပမာဏပါဝင်မှု သတ်မှတ် ချက်နှင့် အစားအသောက်ထပ်ဖြည့်ပစ္စည်း (Food Additives) ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ တင်သွင်းမည့် စားသောက်ကုန်များတွင် အများဆုံးရှိရမည့်ပိုးသတ်ဆေး ဓာတ်ကြွင်းပမာဏ ပါဝင်မှု သတ်မှတ်ချက်နှင့် အစားအသောက်ထပ်ဖြည့်ပစ္စည်း (Food Additives) ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင်  ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
  • ကဏ္ဍ General

file_downloadဒေါင်းလုပ်