အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ပါဝင်သည့် အမျိုးအစား (၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အသိပေး အကြောင်းကြားချက် (မူကြမ်း)

ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာနသည် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်ပါဝင်သည့် အမျိုးအစား (၁) ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်စေသည့် ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား အသိပေးအကြောင်းကြားရန်အတွက် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်မည့် အသိပေးအကြောင်း ကြားချက် (မူကြမ်း) အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်