အသားစားကျွဲ၊ အသားစားနွား၊ နို့စားကျွဲ၊ နို့စားနွားနှင့် ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားဆိုင်ရာ အဓိပ္ပ္ပ္ပယ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ခြင်း

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဉီးစီးဌာနသည် ကျွဲ၊ နွားများကိုမွေးမြူရန် ပြည်တွင်းတွင်သယ်ဆောင်ခွင့် လျှောက်ထားမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွဲ၊ နွား အမျိုးအစားအလိုက် ခွင့်ပြုရာတွင် အဓိပ္ပ္ပ္ပယ်သတ်မှတ်ချက်များအား ၂၈-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 

  • အဖွဲ့အစည်း မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Export

file_downloadဒေါင်းလုပ်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
Directive Forms Myanmar 1.49MB file_downloadဒေါင်းလုပ်