ကြေငြာချက်များ

  အားလုံးပြရန်Displaying 31 - 45 of 50 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
သတင်းလွှာ ၅/၂၀၂၀ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲပြည်ပတင်ပို့ခွင့် လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါစည်းကမ်းချက်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း (၇/၂၀၂၀) Export picture_as_pdf 2020-05-14
Fully Online စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည့် ကုန်စည်အမည်စာရင်းအား သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၀) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်းကိစ္စ Import/Export picture_as_pdf 2020-04-30
Coronavirus 2019 (COVID-19) ကာလအတွင်း ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲ ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင် ခွင့်ပြု မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၀) Export picture_as_pdf 2020-04-27
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်များအား သက်တမ်းယာယီတိုးမြှင့်ပေးမည့် အစီအစဉ် နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၄/၂၀၂၀) Import/Export picture_as_pdf 2020-04-27
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ ၂/၂၀၂၀ Import/Export picture_as_pdf 2020-04-21
ဆန်နှင့် ဆန်ကွဲ ပြည်ပတင်ပို့သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ(၃/၂၀၂၀) Export picture_as_pdf 2020-04-09
သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၈/၂၀၁၉ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် (ပသကနံပါတ်) များ နှင့် Code No.များအား TIN No. နှင့် တူညီစွာပြောင်းလဲ အသုံးပြုသွားမည့်ကိစ္စအား ကြေညာ ခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2019-12-30
သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၇/၂၀၁၉ (အကောက်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် များလျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကြေငြာခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2019-10-03
သတင်းလွှာ (၅/၂၀၁၉) (ကုက္ကိုလ်သစ်ခွဲသားများ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်မပြုကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း) Export picture_as_pdf 2019-09-25
သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၆/၂၀၁၉ (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ အရ လက်လီ/ လက်ကားရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန် ကြေငြာခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2019-09-17
သတင်းလွှာ (၄/၂၀၁၉) (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါအချက်များ Update ပြုလုပ်ရန် အသိပေးကြေညာခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2019-07-18
သတင်းလွှာ (၃/၂၀၁၉) (ရာသီပေါ်သီးနှံများကို ကာလသတ်မှတ်၍ နယ်စပ်ဒေသများမှ တင်သွင်း ခွင့်ပြုခြင်း) Import picture_as_pdf 2019-05-07
သတင်းလွှာ (၂/၂၀၁၉) (မှတ်ပုံတင်ကြေးပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မိတ္တူမှန်ကြေး သတ်မှတ်ခြင်း) Import picture_as_pdf 2019-03-05
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၉ (ကုန်စည်များတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနှင့် အခြားဘာသာတွဲလျက်ဖြစ်စေ ဖော်ပြရာ၌ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ" လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားချက်) SPS picture_as_pdf 2019-01-25
သတင်းလွှာ ၆/၂၀၁၈ (ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း) picture_as_pdf 2018-08-15