ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပို့ကုန် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအနက် ပို့ကုန်နှင့် သွင်းကုန် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းကို ၈-၃-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၉-၄-၂၀၂၁ အထိ ယာယီခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး https://www.myanmartradeportal.gov.mm/en/announcement/2157 ဖြေလျော့ခွင့်ပြုခဲ့သည့် သွင်းကုန် ကုန်စည် (၇၂) လိုင်းအနက် ငါး ၊ အသားလွှာ(ဆော်လမွန်၊ တူနာ) HS Code 0302 (၁၀) လိုင်းမှ အပ ကျန်သွင်းကုန် ကုန်စည်လိုင်း (၆၂) လိုင်းနှင့် ပို့ကုန် ကုန်စည်လိုင်း (၃၇) လိုင်းတို့ ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်နေ့အထိ  ဆက်လက်သက်တမ်းတိုး၍  လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Import/Export

file_downloadဒေါင်းလုပ်