ကြေငြာချက်များ

  အားလုံးပြရန်Displaying 46 - 50 of 50 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
သတင်းလွှာ ၅/၂၀၁၈ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနူန်းထားများပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2018-08-15
သတင်းလွှာ ၂/၂၀၁၈ (လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်) General picture_as_pdf 2018-08-14
သတင်းလွှာ ၃/၂၀၁၈ (လက်လီ/ လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုသော ကုန်စည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း) General picture_as_pdf 2018-08-14
ပို့ကုန်သွင်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ ၄/၂၀၁၈ Fully Online Licensing စနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအမယ်များဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက် Import/Export picture_as_pdf 2018-08-10
Re-export ဖြင့် ထပ်မံခွင့်ပြုသည့် ပစ္စည်း အမယ်များအကြောင်းကြားခြင်း Export picture_as_pdf 2018-07-05