ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက် ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ(၁/၂၀၂၂)

၁။           ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှု နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်းများ တုံ့ဆိုင်းခြင်း ကို ပြန်လည်ကုစားနိုင်ရန်၊ နိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်တင်ပို့မှု၊ သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုများ စနစ်တကျရှိစေရန်နှင့် ပြည်ပမှ ကုန်စည်များတင်သွင်းမှုအတွက် နိုင်ငံခြားငွေကြေးအသုံးပြုမှုကို ထိန်းညှိဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍  ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့်ကုန်စည်အချို့ကို သွင်းကုန်လိုင်စင်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။            ထိုသို့ကုန်စည်လိုင်းများကို သွင်းကုန်လိုင်စင်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရာတွင် တင်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် နိုင်စေ ရန်အတွက် ပထမအဆင့်အဖြစ် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများကိုပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

၃။           ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် စားသောက်ကုန်အချို့ ၊ ပလတ်စတစ်အခြေခံ တစ်ဝက်တစ်ပျက် ကုန်ချောပစ္စည်းနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းအချို့၊ သစ်သားပျော့ဖတ်၊ ပိုးချည် ၊ဝါချည်၊ ကော်ဇောကဲ့သို့သော ကြမ်းခင်းများ ၊ချည်ထည်ပစ္စည်း၊ ဖန်ထည်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ စက်ဘီးနှင့် မော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်း များပါဝင်သည့် ပူးတွဲပါ 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ H.S Code 6 digit ဖြင့် ကုန်စည် (၄၅၁)လိုင်း (သို့မဟုတ်) H.S Code  10 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၈၂၆) လိုင်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ သတ်မှတ်လိုက်သည်။

၄။           သို့ဖြစ်၍  ၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၈/၂၀၂၀) အရ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်လိုင်း (၃၉၃၁) လိုင်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန် ထားသော H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်လိုင်း (၃၀၇၀)လိုင်းအပါအဝင် ပူးတွဲပါ H.S Code များဖြင့် သတ်မှတ် ထားသောကုန်စည်များသည် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများဖြစ် ကြောင်းနှင့် အထက်အပိုဒ် (၃)ပါ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအနက် မည်သည့်ကုန်စည်ကိုမဆို ပြည်ပမှ ပင်လယ် ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများမှ တင်သွင်းရာတွင်  ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူပြီးမှသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

၅။           သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော အထက်အပိုဒ် (၃)ပါ ကုန်စည်စာရင်းအား ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေနှင့်အညီ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ဆက်လက် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိ ပေးကြေညာလိုက်သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Import

file_downloadဒေါင်းလုပ်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ ၁၈/၂၀၂၁ Myanmar 511.72kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၈/၂၀၂၀ Myanmar 1.34MB file_downloadဒေါင်းလုပ်