ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 31 - 45 of 360 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁/၂၀၂၃) အီလက်ထရော နစ်နည်းလမ်းဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းလမ်းညွှန် (E-Commerce Guidelines) အား ထုတ်ပြန်ခြင်းကို အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၅/၂၀၂၃) မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဆီယံ-သြစတြေးလျ -နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်နှုန်း လျှော့ချမှုအစီအစဉ်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၅/၂၀၂၃) စစ်တွေ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှသာ တင်ပို့ခွင့်ပြုမည့် ကုန်ပစ္စည်းများ သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်ခြင်းကို အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၇၀/၂၀၂၃)အမိုနီယမ်ကလိုရိုက် ( Ammonium Cloride) (ဇဝက်သာ)ကို လက်ဝယ်ထားအသုံးပြုခွင့်ရှိသည့် ပမာဏသတ်မှတ် သည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၄/၂၀၂၃) မြဝတီလမ်းပိုင်း အချို့ပျက်စီးမှုအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေဆဲ ကာလအတွင်း တင်ပို့၊ တင်သွင်းမှု အား နယ်စပ်စခန်း/ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၀/၂၀၂၃) အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အကောက်ခွန် ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၂၃ ခုနှစ်) ထုတ်ပြန်ခြင်း Law အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၆၁/၂၀၂၃) ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအမိန့် (အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၃/၁၉၉၃) ကို ပြင်ဆင်သည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ဘေးအန္တရာယ်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၄/၂၀၂၃) ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၃/၂၀၂၃) ဖြင့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၁/၂၀၂၃) ပါသတ်မှတ်ချက် အချို့အား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်းကို အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၁/၂၀၂၃) နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးတွင် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအတွက် ပို့ကုန်ကြိုတင်ဝင်ငွေ ဝင်ရောက် ရမည့်စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်းကို ဖြေလျှော့သည့်ကိစ္စအား အသိပေးအကြောင်း ကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၀/၂၀၂၃) တရုတ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးတွင် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများအား ဘဏ်စနစ်အသုံးပြုပြီး ငွေပေး ချေဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၀/၂၀၂၃) ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ အား ခွင့်ပြုချက်၊ သတ်မှတ်ချက်တို့နှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲ၍ တင်သွင်းခြင်းအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြင်ဆင်သည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၃) ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်းအတွက် Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃၇/၂၀၂၃) ပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်မည့် လောင်စာဆီ သုံးယာဉ်များ Semi-Knocked Down- SKD စနစ်နှင့် Complete Knocked Down-CKD စနစ်တို့ဖြင့် တင်သွင်းခြင်းအတွက် အကောက်ခွန်နှုန်းထား များအား ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf