ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 46 - 60 of 337 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၂၂ (ကန့်သတ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း) Order စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄/၂၀၁၇) (ရေထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ စက်ရုံများတွင် ကြိုတင်စိစစ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၂/၂၀၂၁(မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ခ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း) Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၈(မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ခြင်း) Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
CITES ကွန်းဗင်းရှင်းနှင့် ဥပဒေအရကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ Decree သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ် မူဆယ် (မန့်ဝိန်း) ဝင်ထွက်ဂိတ်မှပို့ကုန်သွင်းကုန် ယာဉ်များဝင်ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်း ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁/၂၀၂၃) ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၁/၂၀၂၂) ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၂၂(အစပျိုးစမ်းသပ်ကာလ(Pilot Project) အတွင်းပြည်ပမှ လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၁/၂၀၂၂(မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြ ခန်း(Show Room) တွင်ရောင်းချရန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းရာ၌ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၁၉ Law ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၁၅ Law ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၂၂ Law ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၂၁ Law ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၀) (ကျွဲ၊ နွားများကို ပြည်တွင်း၌သယ်ဆောင်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
Resources Group Logistics Co.,Ltd ၏ တိုးချဲ့ဧရိယာသည် အများနှင့်ဆိုင်သည့် အကောက်ခွန် သိုလှောင်ရုံဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf