အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄/၂၀၂၃) မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန် တားမြစ် ပိတ်ပင်သည့် ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်းမှ Ethylene Oxide အားပယ်ဖျက်၍ ကန့်သတ် ဓာတုပစ္စည်းအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေပုဒ်မ ၄၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်သည့် ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်းမှ Ethylene Oxide အားပယ်ဖျက်၍ ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းအဖြစ်  ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်အမိန့်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄/၂၀၂၃) ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2023-11-29
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-12-20 05:32:44

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ