ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 301 - 315 of 360 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၀/၂၀၁၆ (သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောကုန်စည်လိုင်းများမှ ဖြေလျှော့သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၉၉ (ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်သည့်အမိန့်) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈/၂၀၁၃ (ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်အမိန့်) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၁/၂၀၁၇ (သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောကုန်စည်များအား HS 2017 Version ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ ၂၀၁၉ Law စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
အလှကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် Instruction အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မျိုးစေ့ဥပဒေ ၂၀၁၁ Law စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ ၂၀၁၃ Law မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အိမ်တွင်း စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေးဥပဒေ ၁၉၉၁ Law ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဥပဒေ ကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၁ Law ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၁၉၉၅ Law မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ ၁၉၉၃ Law မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ ၂၀၁၆ Law စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 2019 Regulation စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf
မြေသြဇာဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၅ Law စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf