သတင်းလွှာ (၂/၂၀၁၉) (မှတ်ပုံတင်ကြေးပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မိတ္တူမှန်ကြေး သတ်မှတ်ခြင်း)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ စီးပွား ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ဝိုင်တင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံ တင်နှင့် လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် ပြင်ဆင်ကြေးနှင့် မိတ္တူမှန်ကြေးတို့ အား သတ်မှတ်ခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤသတင်းလွှာအမှတ် ၂/၂၀၁၉ ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Import

file_downloadဒေါင်းလုပ်