ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၉ (ကုန်စည်များတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနှင့် အခြားဘာသာတွဲလျက်ဖြစ်စေ ဖော်ပြရာ၌ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ" လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားချက်)

စားသုံးသူများ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ကုန်စည်များတွင် သုံးစွဲရန်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်း၊ အချက်အလက် သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်များကို ဖော်ပြရန် ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ အား ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲမရှိစေရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲပါ ဇယားအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ဤညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၉ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
  • ကဏ္ဍ SPS

file_downloadဒေါင်းလုပ်