သတင်းလွှာ ၅/၂၀၂၀ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲပြည်ပတင်ပို့ခွင့် လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါစည်းကမ်းချက်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း (၇/၂၀၂၀)

လက်ရှိဆန်တင်ပို့မှုအခြေအနေအရ ဆန်တင်ပို့သူများအနေဖြင့် ပြည်ပဆန်ဝယ်နိုင်ငံများနှင့် ချုပ်ဆိုသည့် ဆန်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ပါအတိုင်း အပြည့်အဝလွယ်ကူစွာ တင်ပို့နိုင်ရေး၊ ဆန် သင်္ဘာတင်မှုတွင် အချိန်နှောင့်နှေးမှုအခက်အခဲမရှိစေရေး၊ ပွင့်လင်းရာသီချိန်အတွင်း လုပ်ငန်း တွင်ကျယ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၀) ပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၅ အား ပြင်ဆင်ချက်အား သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၀) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Export

file_downloadဒေါင်းလုပ်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
၅/၂၀၂၀ Myanmar 210.20kB file_downloadဒေါင်းလုပ်