ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကဏ္ဍ Import/Export
ပုံ ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း
အကျဉ်းချုပ် ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကိုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန တွင် လျှောက်ထားခြင်း
အကြောင်းအရာ

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကိုလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကို ပြည်တွင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သုံးစွဲရန်အတွက် တင်သွင်း လိုသည့်မည့်သည့်ကုမ္ပဏီမဆို (ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပကုမ္ပဏီ) သည် မြန်မာနိုင်ငံပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ လျှောက်ထားသူသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် ပုံစံလျှောက်လွှာကိုရယူ၍၊ အခြားပူးတွဲပါစာရွက် စာတမ်းနှင့်တကွ တင်ပြရမည်။

အဆင့်(၁)

ပုံစံကိုရယူဖြည့်စွက်ပြီး လိုအပ်သည့် အခကြေးငွေကိုပေးဆောင်ရမည်။

ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

  • ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ထားသော လျှောက်လွှာ
  • ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးထုတ်လုပ်သူထံမှ သက်ဆိုင်ရာ တင်ပို့ခွင့်၊ တင်သွင်းခွင့်၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် သဘောတူညီချက်။
  • ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ကြွင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် အမှတ်တံဆိပ်၊ ပါဝင်အဆိပ်၏ အကျိုးသက်ရောက် မှုများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ၊ အသုံးပြုနည်း၊ ပါဝင်အချက်အလက်များ၏ သက်ရောက်မှု။
  • အခြားဘာသာရပ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားစာရွက်များ
  • အင်္ဂလိပ်အညွှန်းနှင့်မြန်မာအညွှန်းစာ။
  • ဖော်စပ်ထားသောပိုးသတ်ဆေးနမူနာကို အရည်အသွေးစမ်းသပ်ရန်အတွက် လုံလောက်သောပမာဏကို ပေးပို့ခြင်း။
  • ၂၅ ဂရမ် ပမာဏရှိသော အဆိပ်ရှိပစ္စည်းပမာဏပါဝင်မှု သို့မဟုတ် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပိုးသတ်ဆေး မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့တင်ပြရမည်။

အဆင့်(၂)

တင်သွင်းလာသော လျှောက်လွှာများအား ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ များက စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီး အခြားသော သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု မရှိသော လျှောက်လွှာ များအားလျှောက်လွှာရှင်ထံသို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်အတွက် အကြောင်း ကြားစာပေးပို့ပါသည်။

အဆင့် (၃)

သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ လျှောက်ထားသူ၏ ပေးပို့ထားသော ပိုးသတ်ဆေးများအားစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး၊ ပါဝင်မှုများအား အညွှန်းစာနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ ကိုတိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများမှ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခ ကျပ် ၃၀၀,၀၀၀ ကိုကျခံရမည်ဖြစ်သည်။ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲအောက်ရှိ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာနည်းပညာအဖွဲ့မှ စာရွက်စာရွက်တမ်းများ၏ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုကိုလည်း စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

အဆင့် (၄)

စာရွက်စာတမ်းမှန်ကန်မှု၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုရလာဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပြင်ပဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့မှ သုံးသပ်မှုအစည်း အဝေးကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေး၏ရလာဒ်အရ ပိုးသတ်ဆေးစစ်ဆေးမှုရလာဒ်ကို ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့် (၅)

တင်ပြလာသော အချက်များကို ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ အောက်ပါမှတ်ပုံတင်အမျိုးအစားအလိုက် သုံးသပ်ပြီးဆုံး ဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

(က) စမ်းသပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်

(ခ) ယာယီသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်

(ဂ) အပြည့်အဝသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်

 

အဆင့် (၆)

ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုးမှ ကုမ္ပဏီအား အောက်ပါသတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးအား ပေးသွင်းရန်အတွက် အကြောင်းကြားစာပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။

(က) စမ်းသပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင် - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်

(ခ) ယာယီသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင် - ၂,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်

(ဂ) အပြည့်အဝသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင် - ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်

အဆင့် (၇)

ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်းအကြောင်းကြားစာ ရရှိပြီးသောအခါ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုး မှ မှတ်ပုံတင်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရရှိထားသော မှတ်ပုံတင်အမျိုးအစားအလိုက် ကုမ္ပဏီသည် ပိုးသတ်ဆေး မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့တွင် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို ဆက်လက်လျှောက်ထား ရမည် ဖြစ်သည်။

လျှောက်ထားမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် ကြာမြှင့်ချိန်မှာ ၅ ရက် (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) ရုံးချိန်အတွင်း ဖြစ်ပါသည်။

 

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း
ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ - ၁) ကုမ္ပဏီများမှ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာ ပုံစံ(၁)တွင် ပြည်စုံစွာဖြည့်စွက်ကာ- - ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းပညာအချက်အလက်များ - အင်္ဂလိပ်/မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုထားသည့် တံဆိပ်(အညွှန်းစာ) - အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ပိုးသတ်ဆေးနမူနာနှင့်အတူအောက်ပါအချက်အလက်များကိုပူးတွဲပေးပို့ရမည်။ -(က)ဖော်စပ်ပြီးပိုးသတ်ဆေးနမူနာ ၂၅၀ စီစီ (သို့)၂၅၀ဂရမ် (ခ)Analytical Standard စံပိုးသတ်ဆေး( 2*1 gm )(ဂ)Active Ingredientတစ်ခုထက်ပိုပါကသီးခြားတစ်ခုချင်းအလိုက်ပေးပို့ရမည်။Certificate of Analysis (Chromatography)စက်ရုံထုတ်အဆင့်ရှိအဆိပ်ရှိပစ္စည်းနမူနာတို့ကိုပူးတွဲတင်ပြပေးပို့ရပါမည်။  (ဃ)ပိုးသတ်ဆေးဖေါ်စပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်စက်ရုံထုတ်အဆင့်ပိုးသတ်ဆေး(Technical Grade) ၂၅ ဂရမ်ပေးပို့ရမည်။(င)စက်ရုံထုတ်အဆင့်အဆိပ်ရှိပစ္စည်းတွင်ပါဝင်သည့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောမသန့်စင်သည့်ပစ္စည်းများ(သို့)အစွမ်းမဲ့ပစ္စည်းများတိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ယင်းတို့၏စံနမူနာ ၀.၅ ဂရမ်ပေးပို့ရမည်။ ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးရာတွင် အသုံးပြုသည့် Gas Chromatography(GC) HPLC Column များကိုပေးပို့ရမည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ -၂) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ပုံစံ (၁) ဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားလာသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပါက ဤပုံစံ (၂) ဖြင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါမည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ -၃) ပြည်တွင်းတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဤပုံစံ (၃) ကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်း၍ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနထံသို့ လျှောက်ထားရမည်။ License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေး ဖော်စပ်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (ပုံစံ-၄) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန သည် ပိုးသတ်ဆေးများထုတ်လုပ်ခွင့်၊ ဖော်စပ်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် ကို ဤပုံစံ (၄) ဖြင့် ထုတ်ပေးပါမည်။ License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးများပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချခွင့်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၅) ပြည်ပမှ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းလာသည့် ပိုးသတ်ဆေးကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းတွင် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်သည့် ပိုးသတ်ဆေးကိုလည်းကောင်း ပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဤပုံစံ (၅) ကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း၍  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ထံသို့ လျှောက်ထားရမည်။ License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးများပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (ပုံစံ-၆) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန သည် ပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုသူအတွက် လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါက ဤပုံစံ (၆) ဖြင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါမည်။ License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးများလက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၇) ပိုးသတ်ဆေးကို လက်လီလက္ကားရောင်းချလိုသူသည် ပုံစံ (၇) ကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးမှူး   စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနထံသို့ လျှောက်ထားရမည်။ License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးများလက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (ပုံစံ-၈) သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ဦးစီးမှူး  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန သည် ပိုးသတ်ဆေးကို လက်လီလက္ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကို ပုံစံ (၈) ဖြင့် ထုတ်ပေးသည်။    License စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးပေးရန်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၉) ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော ပိုးသတ်ဆေး သို့မဟုတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများကို မပျက်မကွက်စစ်ဆေးမှုများခံယူရန်အတွက် ရယူမည့် နမူနာများနှင့်အတူ ဤပုံစံ (၉) ဖြင့် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းသို့ လျှောက်ထားရမည်။ ပြည်တွင်း၌ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်သော ပိုးသတ်ဆေးလိုင်စင်ရရှိသူ၏ လက်ဝယ်ရှိပိုးသတ်ဆေးများကို ဆန္ဒအလျောက် စစ်ဆေးလိုလျှင် နမူနာရယူရန်သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအရေအတွက် သို့မဟုတ် အလေးချိန်များနှင့်အတူ ပုံစံ (၉) ကို ပင်ဖြည့်သွင်း၍ လျှောက်ထားရမည်။ Import စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်နမူနာရယူသည့်လက်မှတ် (ပုံစံ-၁၀) အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာရယူရာတွင် သက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၀) ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်သက်သေခံလက်မှတ် (ပုံစံ-၁၁) မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းသည် နမူနာများအပေါ် စစ်ဆေးပြီးနောက် ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၁) ဖြင့် ထုတ်ပေးသည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန် နမူနာ၊ လျှောက်လွှာပုံစံ (ပုံစံ-၁၃) ရိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်သည့် သီးနှံများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းပါဝင်မှု ပမာဏသတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်ခြင်းရှိ မရှိစစ်ဆေးရန် လိုအပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာ ရယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်းသတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအရေအတွက် သို့မဟုတ် အလေးချိန်ကို ရယူနိုင်သည်။ ထိုသို့ရယူရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၃) ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်လက်မှတ် (ပုံစံ-၁၄) ပုံစံ (၁၂) ဖြင့် လျှောက်ထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးမှုပြီးနောက် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းပါဝင်မှု စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၄) ဖြင့်ထုတ်ပေးရမည်။ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းသည် ပုံစံ (၁၃) အားစစ်ဆေးပြီးနောက်လည်း ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၄) ဖြင့်ထုတ်ပေးပါသည်။ Import/Export စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန