ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်လက်မှတ် (ပုံစံ-၁၄)

ပုံစံ (၁၂) ဖြင့် လျှောက်ထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးမှုပြီးနောက် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းပါဝင်မှု စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၄) ဖြင့်ထုတ်ပေးရမည်။ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းသည် ပုံစံ (၁၃) အားစစ်ဆေးပြီးနောက်လည်း ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၄) ဖြင့်ထုတ်ပေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Import/Export
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-11 14:50:52

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကိုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန တွင် လျှောက်ထားခြင်း ကြည့်ရန်
ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်သွင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် လျှောက်ထားခြင်း။ ကြည့်ရန်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
သီးနှံများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းပါဝင်မှု စစ်ဆေးပေးရန်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၂) Myanmar 32.68kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းစစ်ဆေးရန်နမူနာရယူသည့်လက်မှတ် (ပုံစံ-၁၃) Myanmar 29.12kB file_downloadဒေါင်းလုပ်