တင်ပို့တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများကို စစ်ဆေးခြင်း (အမွှေးအတောင်များ)

အကြောင်းအရာ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၂၊ ပုဒ်မ ၄ (က)) သည် တင်ပို့နိုင်ငံမှ ကုန်စည်မတင်ပို့မှု စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ပြည်ပသို့ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်အစာတင်ပို့သူသည် အဆိုပါကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်သောနေရာနှင့် သိုလှောင်ထားရှိသော နေရာတို့သို့ ဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းက ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူရမည်။ ဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိလိုအပ်သော စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန် နမူနာပစ္စည်းများရယူခြင်းကို အခမဲ့ပေးအပ်ရမည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တိရစ္ဆာန်များ ကူးစက်ရောဂါ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့် ဖြစ်ပွားသည့်အခါ စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်များ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်း မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
ပို့ကုန်/သွင်းကုန်
မှ အတည်ဖြစ်သည် 2018-09-18
ထိ အတည်ဖြစ်သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်းချက် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၃ (ခ)
နည်းပညာကုဒ်
ယူအမ်ကုဒ်
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-09-18 15:36:02

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ
တိရိစ္ဆာန်အမွေးများအတွက် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် တိရိစ္ဆာန်အမွေးများအတွက် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်ရယူခြင်း၊ Export
ကုန်စည်များ

This measure applies to the following commodities.

HS Code အကြောင်းအရာ
5103100000 - Noils of wool or of fine animal hair
5103200000 - Other waste of wool or of fine animal hair
5103300000 - Waste of coarse animal hair
5202100000 - Yarn waste (including thread waste)
5202910000 - - Garnetted stock
5202990000 - - Other