ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်ပြုရန် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၇)

ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကိုပြည်ပသို့ တင်ပို့လိုသူသည် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်ပြုရန်ထောက်ခံချက်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သို့ ဤလျှောက်လွှာပုံစံ (၇) အားအသုံးပြု၍ လျှောက်ထားရမည်။

အဖွဲ့အစည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
ကဏ္ဍ Export
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-05-18 03:56:06

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
ထိန်းချုပ်ဓါတုပစ္စည်းများအတွက် ပို့ကုန်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ပို့ကုန်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ရရှိရန်လျှောက်ထားခြင်း ကြည့်ရန်
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကြည့်ရန်