မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေများ ၂၀၀၀

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၈/၂၀၀၀ ၏ မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2000-06-15
ဥပဒေ အမျိုးအစား Regulation
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 14:59:30

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၂၀၁၄ Myanmar 47.48kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေများ ၂၀၁၅ Myanmar 2.52MB file_downloadဒေါင်းလုပ်