အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၂/၂၀၂၁(မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ခ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း)

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီသည် မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ခ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂/၂၀၂၁) အား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2021-09-24
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-02-06 08:04:29

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ