အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ (ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဆေးရုံးသုံးကိရိယာ များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ တင်သွင်းရောင်း ချခြင်း (ကုန်သွယ်ခြင်း) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်ရန်ကိစ္စ)

ဓါတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ မိုးသတ်ဆေး၊ ဆေးရုံးသုံးကိရိယာများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများနှင့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများစသည့် ကုန်ပစ္စည်း (၆) မျိုးကို တင်သွင်းရောင်းချ ခြင်း (ကုန်သွယ်ခြင်း) ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီ၊ မြန်မာနိုင်ငံသား နှင့် နိုင်ငံခြားသားပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများသည် လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၉ ကို ထုန်ပြန်လိုက်သည်။

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၆/၂၀၁၅၊ ၁၁/၂၀၁၆၊ ၅၆/၂၀၁၆၊ ၈၅/၂၀၁၆၊ ၃၆/၂၀၁၇၊ ၅၅/၂၀၁၇၊ ၆၃/၂၀၁၇ များအရ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဓါတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ မိုးသတ်ဆေး၊ ဆေးရုံးသုံးကိရိယာများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် လယ် ယာသုံး စက်ကိရိယာများစသည့် ကုန်ပစ္စည်း (၆) မျိုးကို နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီ၊ မြန်မာနိုင်ငံသား နှင့် နိုင်ငံခြားသားပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများအား ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံ တင်လက်မှတ်ဖြင့် တင်သွင်းရောင်းချ (ကုန်သွယ်ခြင်း)  ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည်  ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၃/၂၀၁၉ )အား ထုတ်ပြန်သည့်နေမှစ၍ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို အမိန့်ကြော် ငြာစာအမှတ် ၂၅/၂၀၁၈ နှင့် သတင်းလွှာအမှတ် ၂/၂၀၁၈ တို့ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၆/၂၀၁၅၊ ၁၁/၂၀၁၆၊ ၅၆/၂၀၁၆၊ ၈၅/၂၀၁၆၊ ၃၆/၂၀၁၇၊ ၅၅/၂၀၁၇၊ ၆၃/၂၀၁၇ တို့ကို ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2019-05-21
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-03-10 08:20:56

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၅/၂၀၁၈ (နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီများအား ပြည်တွင်းတွင် လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြု ခြင်း Myanmar 12.37MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
သတင်းလွှာ ၂/၂၀၁၈ (လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်) Myanmar 9.87MB file_downloadဒေါင်းလုပ်